Cena Ivana Dejmala udělena Ing. Vladimíru Buřtovi v Horním Jiřetíně

15.10.2011 18:56

Ing. arch. Martin Říha 

V sobotu 15. října 2011 byla Mgr. Kateřinou Dejmalovou a Ing. arch. Ivanem Plickou ze Společnosti pro krajinu udělena Cena Ivana Dejmala za tento rok Ing. Vladimíru Buřtovi, místostarostovi Horního Jiřetína, za dlouhodobý boj o záchranu Horního Jiřetína a Černic, ale také zámku Jezeří, jižních svahů Krušných hor a jejich bučin a celé přilehlé krajiny před devastací povrchovou těžbou uhlí Velkolomem Československé armády. Stalo se tak po slavnostní mši za zachování severočeské krajiny v kostele Panny Marie, po které následovalo laudatio, přednesené místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Petrem Pithartem. Několik písní k rozjímání zazpíval v kostele pan Jaroslav Hutka. Následovalo zasazení lípy čerstvým laureátem Ceny Ivana Dejmala v místě na okraji zámeckého arboreta pod Jezeřím, kde stávala obec Albrechtice, jeho rodiště, zničené v předpolí povrchové těžby uhlí. Právě v tomto místě stál také památný tisíciletý hraniční dub, zničený vandaly počátkem tohoto tisíciletí. Slavnosti se zúčastnili také Mgr. Milan Šťovíček, starosta Litvínova a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci několika ekologických organizací a hnutí, jako Petr Pakosta z Hory Sv. Kateřiny a geolog RNDr. Jan Marek ze Spolku za záchranu Jezeří, Janko Rovenský z Greenpeace a další, ale také četní novináři a fotografové, mezi nimi i první laureát této ceny redaktor Čestmír Klos, který před lety obdobně vysadil nový strom ve svých rodných východočeských lázních Velichovky. Následoval koncert Jaroslava Hutky a posezení s přáteli. Početná návštěva lidí z celé republiky dokládá, že je o ochranu zbytků osídlení, přírody a krajiny na Mostecku stále velký zájem. Je bohužel jitřený i po 20 letech trvajícími snahami těžařů a jejich pomahačů ve vládě, na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na Českém báňském úřadu i v Parlamentu o prolomení územních ekologických limitů těžby nejen v Severočeské hnědouhelné pánvi, ale i na Ostravsku v Beskydech. Víra polského kněze sloužícího mši, že krajinu Mostecka ochrání patronka kostela Panna Maria, nás přítomné skutečně dojala, protože po celá desetiletí jsme svědky a aktivními činiteli za tuto ochranu s vědomím, že sama na to tváří v tvář barbarům, prosazujícím další ničení sídel, krajiny, lidských osudů a duší určitě nestačí. Ke zdaru celého odpoledne přispělo i nádherné slunečné podzimní počasí, pozlacující podzimní listí. Účastníci, kteří vyslechli krátkou informaci o dalším vývoji pod Jezeřím od oslavence a doplňující aktuální informace od RNDr. Jana Marka, se pak mohli podívat nejen do torza arboreta, ale i na vlastní těžební jámu VČSA a na pokračující sesuvy svahů pod Jezeřím a Jezerkou. Celé odpoledne bylo dokladem toho, že vedle lidí zaměřených jen na krátkodobý zisk z rabování přírodního bohatství naší země jsou tu naštěstí i jiní, vědomí si své odpovědnosti za stav země, v jakém ji předají dalším generacím. Lze si jen přát, aby těch prvních ubývalo a těch druhých přibývalo.

V Horním Jiřetínu 15. října 2011   

Zpět