Města Litvínov a Horní Jiřetín odmítají likvidaci hlubinného dolu Centrum

06.05.2013 20:12

Společná tisková zpráva měst Horní Jiřetín a Litvínov ze dne 6. května 2013

Města Litvínov a Horní Jiřetín dnes odeslala Obvodnímu báňskému úřadu svůj důrazný nesouhlas s likvidací hlubinného dolu Centrum, o kterou usiluje její majitel, společnost Czech Coal. Jedná se o poslední hnědouhelný hlubinný důl v Česku, který zaměstnává více než tři sta lidí a ročné vytěží přes 400 tisíc tun uhlí. Hlubinná těžba přitom neohrožuje domovy dvou tisíc obyvatel Horního Jiřetína a Černic, nedevastuje krajinu ani neohrožuje polétavým prachem a hlukem životní prostředí desítek tisíc obyvatel Litvínova. Její provoz není omezen platnými územními ekologickými limity těžby. Představuje proto trvale udržitelnou alternativou k rozšiřování povrchového velkolomu ČSA, které se Czech Coal již léta snaží neúspěšně prosadit.

Případná likvidace dolu Centrum podléhá povolení Obvodního báňského úřadu (OBÚ) pro území kraje Ústeckého se sídlem v Mostě. Ten v současnosti projednává žádost vlastníka dolu, společnosti Kohinoor, a.s. (Czech Coal je jejím jediným akcionářem), podle které by mělo k likvidaci šachty a propuštění zde pracujících horníků dojít již letos. Horní Jiřetín i Litvínov to důrazně odmítají a vyzvali proto OBÚ, aby žádost zamítl. Vedle sociálních dopadů poukazují i na rozpor plánu majitelů dolu s horním zákonem, podle kterého je těžař povinen hospodárně vydobýt celé ložisko.

„Hlubinný důl Centrum zaměstnává v současnosti přes 300 lidí, a je tedy největším jednotlivým zaměstnavatelem sídlícím v Horním Jiřetíně. Jeho likvidace a propuštění zaměstnanců by vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti v regionu, aniž by přitom mělo (na rozdíl od likvidace velkolomu ČSA) jakékoliv známé pozitivní dopady v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a kvality života obyvatel Litvínovska, či jiného veřejného zájmu,“ stojí ve vyjádření obou měst.

Starosta Litvínova Milan Šťovíček dnes uvedl: „Zavírat Centrumku je nesmysl. Její provoz naše občany na rozdíl od povrchových velkolomů nijak neohrožuje ani neobtěžuje. V okolních ložiscích má dostatečné zásoby uhlí na několik set let a dává práci víc než třem stovkám lidí. Její uzavření by navíc bylo v příkrém rozporu s povinností hospodárně vydobýt celé ložisko, kterou se Czech Coal tak často a rád selektivně ohání. Doufáme proto, že báňský úřad likvidaci šachty nepovolí.“

Místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt doplnil: „Doufáme, že horníci si to nenechají líbit a začnou za svá pracovní místa s uhlobarony bojovat podobně, jako to před lety udělali na Kohinooru. Mají v tom naši plnou podporu. Vyzýváme odbory Czech Coal, které dosud působí spíše jako PR oddělení majitelů firmy, aby začaly aktivně a otevřeně vystupovat proti zcela zbytečnému rušení pracovních míst stovek horníků na Centrumce – svých členů a kolegů.“

Ing. Vladimír Buřt, místostarosta města Horního Jiřetína, tel: 724 081 095, e-mail: mistostarosta@hornijiretin.cz, vladimir.burt@email.cz

Mrg. Milan Šťovíček, starosta Litvínova, tel: , e-mail: stovicek@mulitvinov.cz

V příloze:
Vyjádření města Litvínov pro obvodní báňský úřad

 

Doplňující informace:

1)      Podle výroční zprávy dostupné v obchodním rejstříku hospodařila společnost Důl Kohinoor, a.s. (která důl Centrum provozuje) v roce 2011 se ztrátou 47 miliónů korun. Z toho ovšem 31,5 miliónů, tedy téměř dvě třetiny, představovala dividenda, kterou si z firmy vytáhl Czech Coal. Ve stejném roce dosáhl celý Czech Coal zisku 3,3 miliard korun a jeho dva majitelé si vyplatili na dividendách 1,1 miliardy korun.

2)      Na první pohled paradoxní, ale nikoliv překvapivé je srovnání povrchové a hlubinné těžby z hlediska zaměstnanosti v samotných těžebních firmách. Zatímco ve společnosti Důl Kohinoor a.s., podle oficiálních výročních zpráv[1] dosahuje měrná zaměstnanost 0,78 zaměstnance na tisíc tun vytěženého uhlí, ve společnosti Litvínovská uhelné, a.s. dosahuje podle výročních zpráv firmy[2] měrná zaměstnanost hodnoty pouhých 0,23 zaměstnance na tisíc tun vytěženého uhlí. Pokračování těžby hlubinným způsobem by tedy mělo z dlouhodobého hlediska na zaměstnanost a s ní spojené sociální dopady třikrát příznivější vliv, než případná těžba povrchová – hlubinný důl zaměstná na jednotku těžby přibližně trojnásobek zaměstnanců[3].

3)      Města Horní Jiřetín a Litvínov považují za nutné zdůraznit, že povinnost hospodárného vydobytí ložiska ve smyslu § 30 horního zákona samozřejmě nepovažují za neomezenou. Tam, kde je vydobytí ložiska v rozporu s jiným převažujícím veřejným zájmem, je nepochybně (a i podle horního zákona) nejen přípustné, ale dokonce nutné ložisko buď netěžit vůbec, či jej vydobýt pouze zčásti. To však není případ dolu Centrum. Zatímco povrchová těžba výše uvedených ložisek je právě pro přetrvávající a neřešitelný střet s veřejnými i soukromými zájmy trvale nemožná (aniž by se tento rozpor vyčerpával existencí územních ekologických limitů těžby či vládou loni notifikované aktualizace Státní energetické koncepce, které tento stav pouze náležitě zohledňují a formalizují), hlubinná těžba zde mimo zastavěná území obcí a jejich ochranné pilíře na žádné podobné překážky nenaráží. Připustit likvidaci dolu Centrum by tak za současných podmínek znamenalo zcela rezignovat na možnost vydobytí výše uvedených ložisek, aniž by bylo možné tento krok jakkoliv odůvodnit existencí veřejného zájmu.[3] Uvedený poměr je ve skutečnosti ještě výhodnější ve prospěch hlubinné těžby vzhledem k tomu, že do počtu zaměstnanců Litvínovské uhelné,,a.s., jsou započítáni i pracovníci Úpravny uhlí Komořany. Pokud bychom jako referenci použili Vršanskou uhelnou, a.s., jejíž měrná zaměstnanost v roce 2010 dosáhla 0,07 zaměstnance/kt uhlí, byla by z hlediska zaměstnanosti hlubinná těžba výhodnější dokonce více než jedenáctinásobně!

 

 

Zpět

Novinky

TĚŽBA A ZDRAVÍ - odborný seminář pořádaný Komisí pro životní prostředí akademie věd a Městem Litvínov

12.05.2015 10:00

Setkání LIMITY JSME MY v Litvínově

05.02.2015 18:00
Litvínovské občanské spolky LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM, KOŘENY a TESTAMENT se připojují k celorepublikové akci LIMITY JSME MY, která vyhlásila čtvrtek 5. 2. za den akcí na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí. Připojte se a přijďte ve čtvrtek v 18.00 na náměstí T.G.Masaryka před...

Jen víru mít a my to vyhrajeme, zpívali lidé na demonstraci v Horním Jiřetíně

28.01.2015 20:00
Horní Jiřetín - Na protestní akci se sešli ve středu odpoledne obyvatelé Horního Jiřetína na Mostecku. Několik stovek lidí vyjádřilo před tamním kulturním domem svůj nesouhlas se záměry těžařů na dobývání uhlí za současné limity těžby platné od roku 1991. Znovu se o limitech chránících Horní...

SHROMÁŽDĚNÍ ZA ZACHOVÁNÍ LIMITŮ TĚŽBY A VZPOMÍNKA NA OBCE ZNIČENÉ TĚŽBOU

28.01.2015 15:30
Vláda se bude v únoru rozhodovat mezi 4 scénáři státní energetické koncepce: 1) bez prolomení limitů // 2) s prolomením limitů na velkolomu Bílina // 3) s prolomením limitů na velkolomu ČSA a tzv. "malým bouráním" Horního Jiřetíma (bourání téměř 200 domů, zbytek města a západní část Litvínova až...

S Horním Jiřetínem by zaniklo 811 pracovních míst

22.01.2015 22:25
Reakce města Horního Jiřetína na dnešní vyjádření předsedy ČKMOS Josefa Středuly Předseda ČMKOS Josef Středula dnes v Právu a Radiožurnálu vytáhl do boje za zbourání Horního Jiřetína a Černic. Pokusil se přitom zaštítit i údajnými zájmy obyvatel Horního Jiřetína. Starosta Horního Jiřetína Vladimír...

Litvínov povede ANO společně s KSČM a STAN

21.10.2014 02:14
V Litvínově na Mostecku se na koaliční spolupráci dohodli zástupci vítězného hnutí ANO 2011 s pěti mandáty ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, KSČM a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Tyto subjekty mají po čtyřech mandátech. Strany se shodují na potřebě zachovat limity těžby...

Limity těžby na Velkolomu ČSA opět na scéně aneb zasedá-li Tripartita za účasti prezidenta Zemana, jde o obecné ohrožení?

20.10.2014 02:16
Ing. arch. Martin Říha   Jak jsme se dnes mohli dozvědět z České televize, odboráři, podnikatelé, vláda i prezident Zeman si na dnešním zasedání Tripartity, kde byl hostem, opět vzpomněli na Severočeskou hnědouhelnou pánev. Nikoliv v tom žádoucím smyslu, jak konečně tuto oblast...

Zeman je přesvědčen o tom, že se limity těžby uhlí prolomí

20.10.2014 02:13
Praha - Prezident Miloš Zeman je přesvědčen o tom, že se v Česku "dříve či později" prolomí limity těžby uhlí. Podpořil by k této otázce konání referenda v Ústeckém kraji. Řekl to po své dnešní návštěvě tripartity. Ta by měla o energetické koncepci a surovinové politice státu jednat 1. prosince. Po...

Slíbili novou vesnici, dali panelák, vzpomínají lidé ze zbourané obce

19.10.2014 02:07
V jízdárně teplického zámku začala výstava Radovesice - příběh jedné zmizelé vesnice. Obec, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1254, přestala oficiálně existovat 15. února 1971. Společně s Hetovem, Dřínkem, Lískovicemi a Chotovenkou musela ustoupit výsypce velkolomu Maxim...

Severočeské doly propustí na 400 lidí, nařídil to ČEZ

16.10.2014 02:09
Ústecký kraj - Akciová společnost ČEZ z pozice většinového vlastníka nařídila propouštění 273 zaměstnanců společnosti Severočeské doly a dalších 130 zaměstnanců v jejich dceřiných společnostech v Ústeckém kraji. Další pracovní místa ruší v Děčíně a Ostravě z důvodu centralizace některých...