Ministr Říman se plete-limity platí

28.02.2007 17:22

 

Vyjádření o.s. Kořeny k výrokům ministra Římana ohledně prolomení limitů těžby ze dne 27.2.2007

 

Včerejší prohlášení ministra Římana, že navrhuje prolomení limitů těžby na dole Bílina, je porušením programového prohlášení vlády. Ta se zavázala, že těžební limity chránící severočeské obce před postupem velkolomů zachová. Pokud pan Říman není ochoten z jakýchkoliv příčin respektovat prohlášení vlastní vlády, měl by ji co nejdříve opustit. Svým nezodpovědným jednáním může totiž legitimizovat i diskusi o dalších principech, jenž jsou v programovém prohlášení zakotveny. Ptáme se, zda výroky ministra Římana, zpochybňující mj. koaliční dohodu vládních stran, byly projednány s premiérem a dalšími členy kabinetu, či zda se jedná o jeho soukromou iniciativu. Ministr Říman uvedl, že těžbě v místech plánovaného prolomení limitů na velkolomu Bílina Severočeskými doly, a.s., nic nebrání a přilehlých obcí se těžba nijak nedotkne. Je nepřijatelné, že se ministr před takovýmto prohlášením sešel pouze se zástupci Severočeských dolů a vycházel jen z jejich informací. Navštívit dotčené obce a hovořit s jejich občany i zastupiteli se podle našich údajů ani nepokusil.  Myslíme si, že by si naši ministři měli více cenit zdraví občanů než vývozu energie a navyšování zisků těžebních a energetických společností. Obavy mají místní obyvatelé i z hluku, který již dnes intenzivně pociťují. Na mimořádném jednání zastupitelstva města Lom k tomuto záměru 8. února 2007 obyvatelka Lomu Hana Nováková řekla: „Již dnes jsou zásahy do krajiny v důsledku těžby extrémní. Velkolom je zatím od Lomu vzdálen dva kilometry, ale přesto ho především v noci slyšíme. Co teprve až se bude na okraji města sypat výsypka. Je jasné, že snahy těžebních společností o prolomení limitů těžby v poslední době sílí. Pokud se okamžitě jejich záměrům nepostavíme, budeme v lepším případě žít do smrti na hraně velkolomu v prachu a špíně, v tom horším se budeme opět stěhovat kvůli uhlí.“    Okolí obcí by mělo vyhovovat především jejich obyvatelům, kteří se zde rozhodli žít. Ministr Říman jejich názor sdílet nemusí, ale neměl by se za ně vyjadřovat v tom smyslu, že sousedství velkolomu po desítky let a následné mnohaleté rekultivace budou pro místní obyvatele přínosem, zvláště pokud s občany o této problematice nikdy nehovořil. [i][i] Vláda … II. u k l á d á 1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis zásob.

Česká republika loni vyvezla 12,6 terawatthodin elektrické energie, tedy 16 % čisté tuzemské výroby elektřiny. To odpovídá výkonu dvou největších českých hnědouhelných elektráren (Prunéřov a Počerady). Podle plánů Ministerstva průmyslu a obchodu se má vývoz v dalších letech nadále zvyšovat. Česko je po Francii druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě. To vše se děje na úkor zdraví a životního prostoru obyvatel pánevních oblastí a tato situace by se neměla ještě více zhoršovat. Zdravotní a sociální situace na Mostecku je jedna z nejhorších v republice.

Sama společnost Severočeské doly v oznámení o záměru otvírky lomu Bílina

Proti záměru těžby v okolí obce se ostře postavili i všichni přítomní občané Lomu. Zastupitelstvo města na tomto jednání přijalo usnesení zamítající záměr přiblížení lomu a vyzvalo vládu k odpisu uhlí. Občan Lomu Radek Zahradník rozhodnutí komentoval takto: „Velmi si cením toho, že naši zastupitelé na snahy těžařů prolomit územní limity, které nás chrání před postupujícím velkolomem, reagovali tak rychle a jednoznačně. Pěkné by bylo, kdyby se podobně dokázala zachovat i vláda. V souladu s platným usnesením č. 444/1991 by konečně měla zajistit odpis zásob uhlí pod naším městem, abychom se v budoucnu neocitli ve stejné situaci, v jaké je nyní Horní Jiřetín. K tomu se také těžba měla původně přiblížit jen na několik set metrů. Dokud ministři neodepíší zásoby za těžebními limity, nebudou mít obce na Mostecku nikdy podmínky pro další rozvoj bez věčného strachu z plánů těžařů.“

Důvodem pro přetěžení bezprostředního okolí Lomu a Mariánských Radčic nemůže být ani to, že ministr Říman neshledává tuto krajinu pěknou.

 

 

 

  


 

  

 

Ministr Říman uvedl v médiích naprosto scestný výklad usnesení vlády z roku 1991, kterým byly limity těžby stanoveny. Považuje vládní usnesení za právně neplatné a "přežité" z důvodu privatizace těžebních společností. Domníváme se, že by ministr měl svá vyjádření nejprve konzultovat s právními poradci, zvláště jedná-li se takto zásadní prohlášení, které vyvolává značné obavy u místních obyvatel. Usnesení vlády č. 444/1991 stále platí. Není sice skutečně přímo závazné pro soukromé osoby (takže MUS či SD mohou požádat o povolení hornické činnosti mimo limity), ale i nadále zůstává závaznou směrnicí pro orgány státní správy (takže báňský úřad by byl povinen takovou žádost zamítnout).

 

Potvrdil to i Obvodní báňský úřad ve svém vyjádření ze dne 2. a 9. ledna 2007: Pro OBÚ v Mostě, který je správním orgánem státní báňské správy, je závazné usnesení vlády ČR č. 444 ze dne 30.10.1991, které ukládá předsedovi Českého báňského úřadu v Praze respektovat závazné linie omezení těžby hnědého uhlí ve správních řízeních.“

 

(Vyjádření Obvodního báňského úřadu v Mostě ze dne 2. ledna 2007, č.j. 5835/06)

 

„Závaznost usnesení vlády ČR pro OBÚ v Mostě vyplývá z ust. § 38 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. Pro OBÚ v Mostě je usnesení vlády ČR závazné při povolování těžby hnědého uhlí v lomu ČSA podle ust. 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., kde je stanoveno, cit. „Otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek povoluje obvodní báňský úřad.“.

 

(Vyjádření Obvodního báňského úřadu v Mostě ze dne 9. ledna 2007, č.j. 75/07)

 

Uvedené usnesení tedy výslovně zavazuje také ministra průmyslu a obchodu respektovat tyto závazné linie omezení těžby.

 

 

 

 

[ii][ii] Zdraví v Ústeckém kraji, MUDr. František Kotěšovec, Ústav zdravotnických informací a statistiky v Praze, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

 

 

 

i[ii][ii] Lom Bílina – plán otvírky, přípravy a dobývání na období 2008 – 2030, oznámení o záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Severočeské doly, a.s., listopad 2006

 

iv Obdobná stanoviska jako Lom k záměru vydala i města Litvínov a Horní Jiřetín, ke kterým se velkolomy přibližují. Odpis zásob uhlí, který vládní usnesení nařizuje, je pro rozvoj regionu klíčový. Ve vyhrazených dobývacích prostorech stále leží obce Mariánské Radčice a Okořín, města Horní Jiřetín, Lom, Osek a část Litvínova-Janova. Dobývací prostory obklopují celý jižní okraj Litvínova (viz mapa – zdroj: Geofond ČR, www.geofond.cz).

 

 

 

v Večerník z Čech 27.2.2007, ČT 1. Ve zmíněném oznámení Severočeských dolů se uvádí, že v důsledku těžby na tomto území by bylo zdevastováno či výrazně poznamenáno okolí obcí včetně dvou regionálních biokoridorů a regionálního biocentra, které obývají ohrožené druhy živočichů.

 

 

 

 

ii Lom Bílina – plán otvírky, přípravy a dobývání na období 2008 – 2030, oznámení o záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Severočeské doly, a.s., listopad 2006

 

 

 

 

 

[iv][iv] Geofond ČR, www.geofond.cz

 

 

 

[v][v]Večerník z Čech 27.2.2007, ČT 1

 

Říman čelí kritice kvůli limitům těžby (2.3.2007 16:41)

 

Po občanském sdružení Kořeny a litvínovské organizaci ODS kritizuje ministra průmyslu a obchodu Martina Římana (ODS) i ústecká krajská organizace KDU-ČSL. Důvodem jsou také územní

 

Zdroj: tyden, Relevance: 93 %

 

Sdružení kritizuje ministra Římana kvůli limitům těžby uhlí (1.3.2007 17:33)

 

Praha -- Úterní výroky ministra průmyslu a obchodu Martina Římana (ODS) o možném prolomení limitů těžby na dole Bílina Severočeských dolů (SD) kritizuje litvínovská organizace občanských demokratů. "Postup těžařů za hranice limitů znamená reálné ohrožení obcí Lomu u Mostu, Braňan, Mariánských Radčic i samotného města Litvínova," uvádějí Římanovi straničtí kolegové v prohlášení, které obdržela ČTK. Vládu vyzvali k odpisu zásob a Římana k tomu, aby o záměrech diskutoval nejen s těžaři, ale i veřejností.

 

Zdroj: denik-vs, Relevance: 77 %

 

Sdružení kritizuje ministra Římana kvůli limitům těžby uhlí (1.3.2007 16:34)

 

Praha - Úterní výroky ministra průmyslu a obchodu Martina Římana (ODS) o možném prolomení limitů těžby na dole Bílina Severočeských dolů (SD) kritizuje litvínovská organizace občanských demokratů....

 

Zdroj: cn-zdomova, Relevance: 77 %

 

Sdružení kritizuje ministra Římana kvůli limitům těžby uhlí (1.3.2007 12:51)

 

Členům občanského sdružení Kořeny se nelíbí vyjádření ministra průmyslu a obchodu Martina Římana (ODS). Při úterní návštěvě dobývacího území Severočeských dolů (SD) připustil zrušení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Dolech Bílina v majetk

 

Zdroj: agris, Relevance: 84 %

 

Kořeny kritizují ministra

 


Ústecký deník  -  1.3.2007

 

Litvínov - Členům občanského sdružení Kořeny se nelíbí vyjádření ministra průmyslu a obchodu Martina Římana. Při úterní návštěvě dobývacího území Severočeských dolů připustil zrušení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Dolech Bílina v majetku SD. Je to porušení programového prohlášení vlády, která se zavázala, že limity chránící severočeské obce před postupem velkolomů zachová, informovala včera Jana Doležalová ze sdružení.

 

(čtk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpět