Petice za zrušení dobývacích prostor pod Horním Jiřetínem a Frenštátem pod Radhoštěm

18.07.2009 11:22

Jak můžete petici podpořit?

Máte dvě možnosti jak se k petici připojit. První je návštěva jednoho z petičních míst (viz. níže) a podepsat výzvu přímo tam, druhá je petici si zde stáhnout [Vyzva_Zruste_DP.pdf (29,7 kB)] a podepsanou poslat na adresu občanského sdružení Kořeny, Kostelní 35, 43601 Litvínov.

PETIČNÍ MÍSTA:

Lékárna na náměstí Míru, Litvínov
Pekárna na náměstí Míru, Litvínov
Trans Control, Smetanova ul., Litvínov
Poliklinika, ordince MUDr. Oháňkové, Litvínov
Trafika na konečné tramvají, Litvínov - Osada
Archa Interiér, Kostelní ul., Litvínov
Lékárna ADA, vedle Billy, Litvínov - Osada
Radniční sklípek, Smetanova ul., Litvínov
Penny market, Litvínov
Cukrárna v kulturním domě, Meziboří
Zámek Jezeří
Ordince MUDr. Javorka, Most

Penzion Beseda, Duchcovská 149, Hrob 

Co se s peticí bude dít dál?

Petiční lístky předáme Předsedům ČSSD a ODS.

Co je to dobývací prostor?

Dobývací prostor je administrativní hranice v mapě stanovená při těžbě nerostů povrchově i dolem. Dobývací prostor stanovuje Báňský úřad, je to prostor, ve kterém má těžební společnost vyhrazen prostor pro dobývání surovin. Stanovení dobývacího prostoru předchází vyhlášení CHLÚ (chráněného ložiskového území) a proces EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí). V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pokud k tomu nebyl dán souhlas podle zákona 44/1988 Sb. (horní zákon).

Proč petice vyžaduje zrušení dobývacího prostoru také na území Frenštátu pod Radhoštěm? 

Frenštát je v podobné situaci jako Horní Jiřetín, nehrozí mu sice bezprostředně zbourání, ale dobývací prostor znemožňuje rozvoj obce, protože důlní společnosti blokují její pozemky. Obec pak nemůže rozšiřovat občanskou vybavenost.

 

 

 

Zpět