Polovina Čechů dýchá špatný vzduch. Lidé na severu žijí o dva roky méně než jinde v ČR

12.09.2011 14:30

iHNed.cz, autor: Zuzana Keményová

Kvalita ovzduší oproti předchozím letům prudce klesla kvůli dlouhé zimě a topení hnědým uhlím. Ze starých domácích kotlů unikají škodlivé a rakovinotvorné látky. Podle odborníka si nemoci ze špatného vzduchu nesou v genech celé generace a potíže se přenáší na jejich potomky.

Téměř polovina Čechů žije v místech, kde je nebezpečné dýchat. Vyplývá to z posledních údajů Českého hydrometeorologického ústavu, které Hospodářské noviny získaly.
 
Osmačtyřicet procent populace, tedy zhruba pět milionů lidí, žilo v loňském roce v oblastech, kde množství škodlivých látek ve vzduchu přesáhlo bezpečné limity. To je dva a půlkrát víc, než tomu bylo v roce 2009, kdy v oblastech se zhoršeným ovzduším žilo jen 18 procent Čechů.
 
„Nemoci ze špatného vzduchu si celé generace dlouhodobě nesou v genech a potíže se přenáší do dalších generací,“ říká Radim Šrám, přední český odborník na znečištění ovzduší, který působí v oddělení genetické ekotoxikologie v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Šrám zároveň vede tým expertů, se kterým provádí mnoho výzkumů v oblastech se špatným ovzduším.
 
HN: Loni žilo ve špatném vzduchu dva a půlkrát tolik Čechů než rok před tím. Překvapuje vás to?
 
Ne. V loňském roce byla velmi nepříznivá inverzní situace a samozřejmě se to projevilo. My jsme dělali v Praze a Ostravě odběry a například pražští městští strážníci byli v roce 2010 vystavení třikrát vyšším koncentracím benzoapyrenu než v jiných letech. V Ostravě dokonce pětkrát vyšším.
 
ČÍM TAKÉ LIDÉ TOPÍ
Ostravská raketa: PET lahev lidé naplní vyjetým olejem a uhelným prachem, případně pilinami. Je to oblíbené palivo, protože téměř nic nestojí. Ostravská raketa však neshoří, jen se seškvaří a uvolní do ovzduší toxické a karcinogenní látky.
 
HN: Co to je benzoapyren a co dělá s lidským zdravím?
 
Je to karcinogen. Například pro těhotné ženy představuje riziko, protože zvyšuje výskyt dětí s nitroděložní růstovou retardací a u narozených dětí způsobuje nízkou porodní hmotnost. Navíc když se vám takové dítě narodí, tak je prokázano, že až se dostane do středního věku, bude mít mnohem vyšší riziko arterosklerózy, hypertenze a cukrovky. V Česku bylo také prokázano, ze zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků, o které při znečištění vzduchu jde, zvyšují výskyt bronchitid u dětí předškolního věku. Vyšší koncetrace těchto látek může také ovlivňovat kvalitu spermií. Dochází ke fragmentaci jejich DNA a tím se snižuje jejich plodnost.
 
HN: Po jak dlouhé době se na člověku projeví, že bydlí v místě se zhoršeným ovzduším?
 
Například u vlivu na těhotenství, tak tam hraje roli už akutní vystavení zejména v prvním měsíci života toho plodu. U malých dětí to výrazně zvyšuje nemocnost už třeba po půl roce. Ale zdá se, že lidé, kteří například v Ostravě žijí dlouhodobě, mají vypracovaný určitý adaptivní mechanismus a tolik na to nereagují. Zatímco když se na Ostravsko přištěhuje někdo, kdo celý život žil v čistém vzduchu, může mít skutečně problém. Nejhůř na tom jsou děti v předškolním věku, které mají v těch rizikových oblastech sníženou imunitu. A neví se, jestli za to nemůže znečištěné ovzduší v průběhu těhotetnství matky. Ovšem dlouhodobě si to v sobě generace nese v genech a potíže se přenáší do dalších generací.
 
 
HN: A máte to potvrzené? Máte výzkumy, které dokazují, že generace lidí v oblastech se znečištěným ovzduším je skutečně více nemocná?
 
Příkladem toho, že to takhle funguje, jsou oblasti v severních Čechách. Asi víte, že se tam v posledních letech výrazně zlepšila kvalita ovzduší. Střední délka života v pánevních okresech severních Čech byla v roce 1990 u mužů i žen zhruba o dva roky kratší než je průměr v České republice. Od roku 1990 se délka života v celém Česku výrazně prodloužila, u mužů o sedm a u žen o pět let, v čemž jsme nejúspěšnější ze všech postsocialistických zemí. Nicméně v těchto pánevních okresech rozdíl dvou let stále zůstává. Takže byť se tam prostředí zlepšilo, populace si to v sobě nese dál.
 
Více o znečištěném ovzduší v Česku čtěte v pondělním vydání Hospodářských novin.
Zpět

Novinky

Tisková zpráva základních organizací Strany zelených v Litvínově a v Mostě

05.03.2007 17:18
  Tisková zpráva základních organizací Strany zelených v Litvínově a v Mostě   Vedení SZ v Litvínově a v Mostě touto cestou reaguje na vyjádření pana ministra Římana ze dne 27.2.2007, kdy při své návštěvě Bíliny připustil možnost prolomení ekologických limitů těžby...

Ministr Říman se plete-limity platí

28.02.2007 17:22
  Vyjádření o.s. Kořeny k výrokům ministra Římana ohledně prolomení limitů těžby ze dne 27.2.2007   Včerejší prohlášení ministra Římana, že navrhuje prolomení limitů těžby na dole Bílina, je porušením programového prohlášení vlády. Ta se zavázala, že těžební limity chránící severočeské...

Ministr Říman-proti programovému prohlášení vlastní vlády chce navrhnout prolomení limitů lomu Bílina

27.02.2007 17:23
  Ekonomické zpravodajství Ekonomika.iHNed.cz  27. 2. 2007  16:37  (aktualizováno: 27. 2. 2007  16:48)   Říman navrhuje částečné prolomení „hnědouhelných limitů“ Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS) chce zrušit územní ekologické limity těžby hnědého uhlí...

Václav Havel

08.12.2005 20:08
Hovory z Lán (16.12.1992), Václav Havel o Libkovicích: Hovory z Lán (16.5.1993), Václav Havel o Libkovicích: "... je věcí nás všech, jak vypadá naše země, naše krajina. Jsou to lidé, kteří prostě protestují proti té aroganci průmyslové civilizace, která ničí třetinu naší země, proměňuje ji v...