Referenda v Horním Jiřetíně a Litvínově

01.10.2008 16:19

 VÝSLEDKY MÍSTNÍCH REFEREND: Přes 95 % z hlasujících obyvatel Horního Jiřetína a Litvínova nechce postup velkolomu za limity těžby

 

 HORNÍ JIŘETÍN: K referendu 25.2.2005 přišlo 75% občanů tohoto dvoutisícového města, které chce Mostecká uhelná zbourat kvůli uhlí. 96% z nich se vyjádřilo pro zachování své obce a proti prolomení limitů těžby (tisková zpráva). Dva roky po referendu, po masivní kampani MUS a intenzivní „zjišťovací fázi“, která měla přesvědčit obyvatele k přestěhování, volilo 75% občanů v komunálních volbách strany prosazující zachování města. Zastupitelstvo přijalo na základě výsledků referenda usnesení, že s těžaři o likvidaci města nebudou vyjednávat a učinili mnoho významných kroků nejen pro zachování svého města, ale především pro jeho rozvoj. Horní Jiřetín navštívilo a podpořilo mnoho významných osobností a politiků. Do města se začaly navracet původní památky, opravilo se mnoho obecních bytů a budov, vydláždily se chodníky a pracuje se na výstavbě nového náměstí a městské kanalizace.

LITVÍNOV: Občané sedmadvacetitisícového Litvínova se mohli 1.12.2006 přímo vyjádřit k otázce postupu velkolomů do bezprostřední blízkosti města. V případě likvidace Horního Jiřetína a Černic by se totiž těžební jáma velkolomu ČSA zastavila jen 500 metrů od města a ovlivnila tak jeho život na více než 100 let. 95% hlasujících obyvatel se tomu rozhodlo zabránit. K referendu přišlo více voličů než ke komunálním volbám (38%) ačkoliv bylo vyhlášeno 5 týdnů po nich. Výsledek referenda není sice právně závazný, nicméně Zastupitelstvo města se zavázalo jeho výsledek prosazovat. Pro naplnění tohoto usnesení učinili zastupitelé již několik zásadních kroků: vyzvali vládu k odpisu zásob za limity těžby, vyzvali společnosti Mostecká uhelná a Severočeské doly k respektování vládních usnesení a ukončení záměrů na pokračování těžby směrem k městu a vyjádřili se zamítavě k plánu postupu velkolomu Bílina za územní limity těžby. Zřídili také výbor pro otázky limitů těžby, který má Zastupitelstvu zpracovávat kroky k zabránění prolomení limitů.

Předseda představenstva a generální ředitel skupiny Czech Coal Martin Pudil, jíž je MUS součástí, uvedl: „Ze zkušenosti víme, že můžeme růst jen tak, jak nám naše zájmové skupiny (stakeholders) dovolí“. Za zájmové skupiny pak mimo jiné označuje místní komunity, orgány samosprávy a neziskové organizace. Samosprávy obou měst, na jejichž území by se podle záměrů MUS měla těžba uhlí v budoucnosti rozšířit přitom postup velkorypadel výslovně odmítají. Se stejným výsledkem skončila i referenda v obou městech a negativně se k prolomení limitů staví i většina místních občanských sdružení. Těžaři tedy dostali konkrétní zamítavé odpovědi na otázku, zda místní obyvatelé s jejich aktivitami souhlasí. Nyní se ukáže, zda sliby o respektování byly jen účelovou propagandou nebo je mysleli vážně.

.
1. Otázka v jiřetínském referendu 25.2.2005:

 Má obec využít všech zákonných prostředků ke své ochraně před zbouráním domů a vystěhováním obyvatel?

.

2. Otázka v jiřetínském referndu 25.2.2005:

 Mají zastupitelé obce prosazovat zachování územních limitů těžby jako účinné ochrany obce, a to jak vůči státním orgánům, tak i orgánům Ústeckého kraje?

. 

Otázka v litvínovském referendu 1.12.2006:

 Má město Litvínov aktivně využít všech prostředků, aby zabránilo přiblížení povrchové těžby uhlí k Litvínovu, při kterém by došlo k překročení územních ekologických limitů vymezených usnesením vlády č. 444/1991?

.

Výsledky místního referenda v Litvínově:

Celkem se zúčastnilo

38,23% (8285 obyvatel)

ANO hlasovalo

95,46% (7909 obyvatel)

NE hlasovalo

3,47% (288 obyvatel)

Zdrželo se

1,07% (24 obyvatel)

Neplatně hlasovalo

64 obyvatel

 

 Zachování limitů těžby a konání referenda podpořilai řada slavných osobností pocházejících z Horního Jiřetína a Litvínova:

.Martin Maxa, zpěvák 

 Jsem zásadně těžby proti prolomení limitů. Takové zásahy do krajiny jsou nesmazatelné. Všichni jsme zažili doby zpustošení tohoto kraje, prolomení limitů by byl návrat k měsíční krajině. Osobně si myslím, že jedinou smysluplnou cestou energetiky naší země je jaderná energie a obnovi­telné zdroje. Uhlí je sázkou na vyčerpatelný zdroj s obrovskými vlivy na krajinu a život nás všech. Svůj názor každopádně vyjádřím i v referendu.

Robert Reichel, mistr světa a olympijský vítěz v ledním hokeji

Prvního prosince zrovna hrajeme, ale na to jít k referendu si čas určitě najdu. Jsem rodák z Horního Jiřetí­na. Prožil jsem tam celé své mládí a mí rodiče tam dodnes žijí. Nechtěl bych zažít likvidaci svého rodného města. V litvínovském referendu se vyjádřím proto, že nechci, aby byla u Litvínova díra. Když už se stav kra­jiny konečně lepší, v okolí jsou lesy a příroda, nemělo by se to znovu ni­čit. To bychom na tom byli ještě hůř než před 30ti lety.

Liběna Hlinková, předsedkyně Nadačního fondu Ivana Hlinky 

Jsem ráda, že se bude konat referendum, aby mohli lidé sami rozhodnout, protože jde přede­vším o jejich budoucnost. Já osobně nesouhlasím s prolomením limitů, nechci se dívat do jámy a žít ve zdevastovaném kraji. Jde samozřejmě i o dal­ší důsledky – odříznutí města od okolí, zhoršení kvality ovzduší, ohrožení zdraví nás všech a tak dále. Přiblížení šachty k Litvínovu by pro město bylo špatné. Proto já k referendu určitě půjdu.

Ibra Ibrahimovič, fotograf, vítěz Czech Press foto 2003

Jsem proti bourání a rozšiřování lomu. Velkolomy jsou sice esteticky hodně zajímavé objekty, ale zároveň symbolizují, jak neomaleně už od druhé světové války se svojí krajinou zacházíme. Hlavně si myslím, a jednalo se o tom už v Libkovicích, že se uhlí dá těžit hlubinným způsobem bezzávalo­vě, aniž by to mělo vliv na domy, infrastrukturu a přírodu, která je na povrchu. Taková těžba je samozřejmě mnohem nákladnější, ale proč si nepočkat, až bude uhlí dražší. Není přece nutné teď všechno vytěžit a pak nemít nic. Myslím si, že lidem z okolí, pokud se ta díra zastaví už teď a začne se rekultivovat, vznikne řada nových pracovních míst. Tenhle kraj vždycky uži­vil spoustu lidí bez toho, že by se v něm muselo těžit. Pokud by se podobné referendum konalo i v Meziboří, kde mám trvalé bydliště, určitě bych šel hla­sovat proti rozšiřování těžby.

 

Noviny pro referendum v Litvínově č. 1: NOVINYproREFERENDUM_1.pdf (463,1 kB)

Noviny pro referendum v Litvínově č. 2: NOVINYproREFERENDUM_2.pdf (459,6 kB)

Zpět

Informace

Zateplování ušetří 39 miliard ročně

18.02.2011 17:10
Důkladné zateplení většiny českých domů by domácnostem, obcím a podnikům ušetřilo 39 miliard korun ročně. Spočetla to nová studie, kterou dnes prezentuje Hnutí DUHA. Domy ve vatě (pdf, 415 kB) Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České...

Čisté teplo

07.02.2011 10:18
Jak Státní energetická koncepce může (a měla by) zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí i plynu – a snížit tak dovoz z Ruska, exhalace skleníkových plynů, rodinné účty za energii i devastaci země. Kompletní návrh ke...

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

05.01.2011 15:05
ODKAZ biomasa_infolist.pdf (546,3 kB)

Chytrá energie - přechod české energetiky od uhlí na trvale udržitelné zdroje energie

20.04.2010 19:49
PDF, webové stránky projektu  Nahlédněte do publikace, ve které najdete konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii.

Energetická [R]evoluce - trvale udržitelná energetika pro Evropu

19.03.2010 19:44
PDF, webové stránky projektu Lidstvo stojí na kritické křižovatce. Od začátku průmyslové revoluce se planeta oteplila o 0,74 °C. Toto narušení klimatického systému bylo zaviněno lidskou činností, jako je spalování paliv s vysokým obsahem uhlíku. Dopady tohoto jednání přicházejí mnohem dříve, než se...

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP)

03.03.2010 11:46
Komise Akademie věd ČR vydala stanovisko se 7 nejdůležitějšími argumenty, proč je nezbytné zachovat limity těžby pro zdravý rozvoj podkruškohorských obcí. Komise_pro_zivot_prostredi__AV__CR_limity_uhli_nesouhlas__3_3_10.pdf (91,9 kB) Ve stanovisku mj. uvádí (celé stanovisko ke stažení výše): V...

Útlum těžby: Impulz k oživení Ústeckého kraje

03.10.2008 16:38
Informace o vlivech těžby na kvalitu života obyvatel Ústeckého kraje a argumenty, proč útlum těžby povede k oživení kraje, najdete zde: oziveni_ustecka.pdf (140 kB)

Územní ekologické limity těžby v Podkrušnohoří: šance pro rozvoj kraje

02.10.2008 16:39
Informace o územních limitech těžby a jejich významu nejen pro Mostecko naleznete zde: limity_tezby_infolist.pdf (508,6 kB)

Územní ekologické limity těžby v SHP

01.10.2008 17:05
Nejobsáhlejší publikace o problematice limitů těžby od autorů: Ing. Ivan Dejmal, Ing. arch. Martin Říha, Ing. Marie Lafarová, Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., RNDr. Jan Marek, CSc., Petr Pakosta. Ke stažení zde: Kniha_limity_2005.pdf (3,3 MB)

Návrhy na změnu územních ekologických limitů těžby uhlí: analýza právních argumentů a implikací

01.10.2008 16:20
Právní analýza EPS - význam územních limitů,postavení obcí a soukromých vlastníků po jejich případném prolomení, ke stažení zde: UEL_pravni_analyza.pdf (247,5 kB)