TZ: Mostečané už zase dýchají „na dluh“ – letos o 3 měsíce dříve. Znečištění prachem vyčerpalo v Mostě celoroční legální kvótu

25.07.2013 20:32

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví č. 21/2013 z 25. července 2013

 

Mostečané už zase dýchají „na dluh“ – letos o 3 měsíce dříve. Znečištění prachem vyčerpalo v Mostě celoroční legální kvótu

 

Most/Plzeň, 25. července 2013 – Míra znečištění ovzduší prachem v Mostě v tomto roce opět přesáhla legální limity, když byl překročen počet dní, po které smí být pořekročen denní limit pro polétavý prach (PM10). Most se tak opět zařadil mezi města s nejšpinavějším ovzduším v České republice. Prach přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem na svědomí za rok 2011 přes 6 400 předčasně zemřelých lidí a 2 tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. (1)

 

„Obyvatelé Mostu dýchají ovzduší, jehož znečištění překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), ale dokonce i platné limity. Silně znečištěné ovzduší v regionu prokazatelně poškozuje zdraví lidí a zkracuje životy místních obyvatel. Oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných částech České republiky (2),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (3) a dodal: „Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit (50 µg/m3) pro znečištění prachem (PM10) po 35 dnů během kalendářního roku (4). V loňském roce monitorovací stanice v Mostě překročila limit 36-krát koncem října, letos to bylo o 3 měsíce dříve - 23. července. Podle dostupných statistik ČHMÚ byl v Mostě vysoký počet dnů s překročeným limitem pro prach také v předchozích letech. V roce 2009 šlo o 46 dní s překročeným limitem, v roce 2010 o 60 dní, v roce 2011 o 89 dní a v roce 2012 o 68 dní.“

 

Jako prachové částice nebo polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Jemné částečky o průměru do 2,5 μm (PM2,5) jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému, a proto jsou pro zdraví lidí nebezpečnější. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

 

„Za nejnebezpečnější je považována frakce jemných prachových částic, které unikají typicky např. z výfuků dieselových automobilů. Tyto jemné prachové částice mají schopnosti vnikat až do plicních sklípků. Jsou příčinou zejména vážných srdečně-cévních onemocnění a způsobují i předčasná úmrtí. V Mostě v roce 2012 činila roční průměrná koncentrace 23,3µg/m3. Tím sice Most těsně splnil zákonný limit, který je však nastaven 2,5-krát výše než hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací. Z toho vyplývá pro Mostečany významně zvýšené riziko předčasného úmrtí, zejména na nemoci srdce a cév,“ upozornilMiroslav Šuta.

 

Poznámky pro editory:

(1) Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém I. - Zdravotní důsledky a rizika znečištěni ovzduší, Odborná zprava za rok 2011, Statni zdravotní ústav, Praha 2012

(2) Výsledky Programu Teplice ukazují, že rozdíl v očekávané délce života při narození oproti regionům s menším znečištěním činí 2 až 3 roky. Za nejvýznamnější je považováno zjištění, že znečištěné ovzduší významně ovlivňuje genetický materiál a reprodukční funkce člověka. Prokázalo se, že znečištění ovzduší v regionu negativně ovlivňuje už vývoj zárodku v děloze, pravděpodobně ovlivňuje i kvalitu spermií, a tím i zdraví příštích generací. Výzkum také potvrdil původní předpoklad, že ve znečištěné oblasti je zvýšený výskyt dětských nemocí, především onemocnění dýchacích cest a onemocnění alergických.

(3) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která vznikla koncem roku 2009 jako občanské sdružení, jehož aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

(4) Tolerovaná kvóta 35 dní pro překročení denního limitu pro prach (PM10) vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a je závazná i pro Českou republiku.

Zpět