Vavrouškovu cenu dostal bojovník proti těžbě v severních Čechách

05.06.2014 22:01

Praha - Za celoživotní ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi i záchranu zámku Jezeří dostal dnes Cenu Josefa Vavrouška soukromý zemědělec Petr Pakosta. Odborná porota ocenila také jeho aktivity pro obnovu osídlení a lesů na Krušných horách nejen na Mostecku. Pakosta ocenění převzal v rezidenci pražského primátora. Vyhlášení ekologické ceny za rok 2013, kterou uděluje Nadace Partnerství, se pořádalo u příležitosti Světového dne životního prostředí.

Pakosta patří k zakládajícím členům takzvaného Ekofóra pánevní oblasti Severočeského kraje z konce 80. let minulého století, jež už za komunismu upozorňovalo na devastující důsledky povrchové těžby uhlí. Založil Spolek pro záchranu (a později obnovu) zámku Jezeří a byl aktivním ochráncem osídlení, přírody i krajiny Krušných hor. "Vnímám to jako ocenění všech, kteří přemýšlí podobně jako já, ale hlavně konají. Jsou to lidé, kteří žijí v nepřetržité konfrontaci zdravého rozumu a lidské hlouposti, a také v duchu hesla konference v Nairobi 'Nepotřebujeme už tolik vědět, jako více dělat'," uvedl Pakosta.

Původním povoláním horník psal Pakosta články a publikace o problematice těžby uhlí a energetice v kraji a spolupracoval při přípravě podkladů pro stanovení územních ekologických limitů těžby vládou ČR v roce 1991.

V současnosti, kdy je už na penzi, provozuje ve městě Hora sv. Kateřiny na Mostecku malé ekologické hospodářství. Podle poroty je přes zdravotní potíže dodnes aktivním účastníkem četných správních řízení a nevládních aktivit, týkajících se Krušných hor, Podkrušnohoří a Severočeské hnědouhelné pánve. Od spolku botaniků ze sousedního Saska již obdržel titul Král krušnohorských luk.

Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem prvního československého ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul se svou dcerou při zimním přechodu Vysokých Tater. Laureáti zároveň obdrží symbolickou finanční odměnu 40.000 korun. Za 17 let trvání soutěže jich bylo 27, některé osobnosti z nich byly oceněny in memoriam.

Dosavadní laureáti a laureátky Ceny Josefa Vavrouška:

2012 - Ivana a Jan Jongepierovi

2011 - Martin Bursík a Pavel Šremer

2010 - Martin Říha

2009 - Vladimír Buřt a manželé Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk (Lucembursko)

2008 - Miroslava Knotková a Antonín Buček

2007 - Ivan Dejmal (in memoriam) a Miroslav Janík

2006 - Karel Hudec a Pavel Franc

2005 - Jan Bouchal (in memoriam), Yvonna Gaillyová

2004 - Bohuslav Blažek (in memoriam), Hana a Jiří Kulichovi

2003 - Svatomír Mlčoch

2002 - Ivan Rynda

2001 - Jan Jeník

2000 - Ĺubica Trubíniová a Aleš Máchal

1999 - Igor Míchal

1998 - Hana Librová

1997 - Eliška Nováková

1996 - Mikuláš Huba a Erazim Kohák

Autor: 
 

Zpět