Územní limity těžby

Územní ekologické limity těžby byly vládou ČR vyhlášeny v roce 1991 především za účelem chránit zbylé podkrušnohorské obce před postupem těžby, které muselo v minulém století ustoupit 106 původních obcí včetně 650 let starého královského města Most. Vláda tak dala svým usnesením č. 444/1991  obyvatelům těchto obcí  jistotu trvalé existence jejich domovů (resp. 1176/2008). Byla zrušena stavební omezení a mnoho obyvatel obcí na úpatí Krušných hor investovalo do rekonstrukcí či výstavby svých sídel a rozvoje podnikání.

Po 20ti letech jsou občané Horního Jiřetína a Černic opět postaveni před hrozbu likvidace svých domovů navzdory stále platnému usnesení vlády č. 444/1991. Pověřené orgány neprovedly odpis zásob, jelikož Mostecká uhelná již 17 let odmítá dodat podklady k odpisu, ačkoliv jí to ukládá horní zákon a byla o to opakovaně žádána. Postup těžby se zásadním způsobem dotýká také dalšího rozvoje Litvínova, Lomu a Mariánských Radčic ležících na zásobách uhlí, které by tak po dobu několika desetiletí stály na okraji povrchových velkolomů odříznuté od okolní krajiny. Také se týká horských obcí, jejichž dopravní spojení Horním Jiřetínem prochází. Likvidace areálu Chemopetrol a.s. v důsledku těžby by se významně dotkla tisíců lidí zaměstnaných v tomto průmyslovém areálu.

Povrchové lomy mohou z krajiny Mostecka vyhladit i Černice a Horní Jiřetín navzdory silnému odporu jejich obyvatel. Je jen na nás, zda vyjádříme svůj nesouhlas vůči velkokapacitní devastaci krajiny, likvidaci obcí, porušování platné legislativy a zda budeme trvat na zachování nenahraditelných historických a kulturních hodnot naší krajiny a životního prostředí přijatelného pro další rozvoj tohoto regionu.

 

 

Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení

Infolist Greenpeace ČR o limitech těžby ke stažení zde: infolist_tezba_A4_v2_NAHLED.pdf (585687)