Odkazy

 

Město LITVÍNOV - oficiální stránky města

Město HORNÍ JIŘETÍN - oficiální stránky města

Zámek JEZEŘÍ - webové stránky

 

ŽÍT NEBO TĚŽIT - společný web organizací věnujících se zachování těžebních limitů

Dívadlo SchachTa - webové stránky divadelní skupiny ŠachTa z Horního Jiřetína

HOJIČ - zpravodaj pro Horní Jiřetín a Černice

 

Odkazy na webové stránky organizací podporujících zachování limitů těžby:

Svazek obcí v regionu Krušných hor 

Hnutí DUHA

GREENPEACE

Společnost PRO KRAJINU

Společnost PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

 

Odkazy na webové stránky organizací podporujících prolomení limitů těžby:

Czech Coal, a.s.

Severočeské doly

 

Zajímavé informace:

Znovuobjevené Krušnohoří – nejrozsáhlejší webové stánky o dějinách i současnosti Krušnohoří

Likvidace starého Mostu - stránky o likvidaci starého Mostu včetně jejího zhodnocení

Zaniklé obce - stránky o zaniklých obcích ČR

Proměny Mostecka - noviny

Ze Severu - občanské sdružení, které se věnuje krajině a historii Severních Čech

sustainable.cz - Internetový portál pro trvale udržitelný život

Lidová architektura Čech, Moravy a Slezka - projekt na podporu tradičního obrazu vesnických sídel v naší krajině

www.podnety.cz - Občanské sdružení podněty nabízí způsob, jak vyřešit problém veřejný v obci i na úrovni státu

Enviport - otevřený portál živorního prostředí - nabízí relevantní informace, kalendář akcí a ověřené odkazy z této oblasti. Enviport umožňuje uživatelům vytvoření svých vlastních webových stránek týkajících se oblasti životního prostředí.

Stop Těžbě - stránky se zaměřují na problematiku těžby nerostných surovin v ČR.