Budoucnost Ústeckého kraje: obnovitelné zdroje a modernizace budov

30.11.2012 14:08

Postupný růst obnovitelných zdrojů a energetické modernizace budov v Ústeckém kraji může vytvořit 2300 nových pracovních míst, nahradit 35 procent dnešní spotřebelektřiny a dodat zelené teplo do 140 000 běžných domácností. Data vycházejí z nové studie, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost propočítala renomovaná konzultační společnost EkoWATT.

 

Ústecký kraj se nemůže klimatickými podmínkami rovnat jižním státům Evropy. Přesto i zde existuje zajímavý potenciál pro solární energetiku. Pokud při možnostech slunečních elektráren budeme respektovat dnešní legislativu, která omezuje podporu fotovoltaických zdrojů pouze na střechy budov a do výkonu 30 kW, pak je výsledkem potenciál 135 553 MWh/rok sluneční elektřiny. Vypočtené možnosti odpovídají běžné spotřebě 50 tisíc domácností. foto: Aliance pro energetickou soběstačnost

 

Potenciál obnovitelné elektřiny:

  • větrné turbíny mohou dodávat asi 700 tisíc megawatthodin čisté elektřiny ročně, která by stačila přibližně 250 tisícům domácností Ústeckého kraje;
  • spalováním biomasy lze získat téměř 600 tisíc megawatthodin elektřiny ročně, bioplyn může přidat dalších 200 tisíc megawatthodin. Tyto zdroje by tedy dokázaly vyrobit elektřinu pro 300 tisíc domácností s běžnou spotřebou, což je přibližně 90 procent domácností v Ústeckém kraji;
  • sluneční elektrárny mohou přispět až 140 tisíci megawatthodin elektřiny ročně a poslat proud do 50 tisíc domácností;
  • geotermální zdroje mohou dodat téměř 1,3 miliony megawatthodin ročně. Mohly by tedy dodat tolik elektřiny, jako dnes spotřebuje více než desetina českých domácností.
  • Obnovitelné zdroje by tedy mohly bohatě zásobit všechny domácnosti v Ústeckém kraji a ještě by zbyl dostatek elektřiny pro část dodávek do průmyslu a pro sektor služeb.

Pro náhradu tepla z fosilních paliv jsou mimo úsporných opatření důležité tyto tři zdroje:

  • biomasa, bioplyn: 5,6 milionu gigajoulů za rok, což odpovídá běžné spotřebě tepla ve více než jedné třetině domácností v Ústeckém kraji;
  • tepelná čerpadla – mohou dodat až jeden milion gigajoulů tepla za rok, tedy ekvivalent spotřeby asi 20 tisíc rodinných domů;
  • teplo ze slunečních kolektorů – necelých 200 tisíc gigajoulů tepla za rok, tedy spotřeba asi tři tisíc rodinných domů.

K důležitým možnostem lepšího nakládání s tepelnou energií v Ústeckém kraji patří také energetická renovace budov. Studie propočetla, že kvalitní rekonstrukce pomocí zateplení stěn, výměny oken a použití moderních technologií řízeného větrání s rekuperací tepla uspoří množství tepla odpovídající běžné spotřebě téměř 60 tisíc domácností a 33 tisíc rodinných domů.

Kombinace obnovitelných zdrojů tepla s možnostmi energetické renovace budov tedy mohou v součtu pokrýt více než dvě třetiny spotřeby tepla domácností v Ústeckém kraji.

„Teoretické možnosti zelené energetiky mohou být ještě vyšší, studie se však zaměřuje na praktické využití energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Možnosti kalkuluje v rámci dnes platné legislativy a současných cen jednotlivých technologií. Věříme, že se díky ukázkám řady propočtů projektů obnovitelných zdrojů nebo modernizace panelových domů může stát dobrým odrazovým můstkem pro vedení kraje i obce a města,“ říká hlavní autor studie Jiří Beranovský z konzultační společnosti EkoWATT.

„Komplexní rekonstrukce starších panelových domů může srazit spotřebu energie až o 90 procent, a s tím i účty za teplo. Obnovitelné zdroje se stávají stále levnější možností pro energetickou nezávislost na elektrárenských společnostech. Například cena solárních panelů spadla za poslední tři roky o 75 procent a dále klesá,“ doplňuje Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, koordinátor projektu mapování možností čisté energetiky v Ústeckém kraji.

Postupný růst obnovitelných zdrojů i energetické renovace budov by také v regionu vytvořil nová pracovní místa. Sektor čisté energetiky může v Ústeckém kraji zaměstnat 2 300 lidí, další pracovní místa vzniknou v navazujících segmentech sektoru služeb, dodavatelských podnicích nebo v zemědělství.

Pro zajímavost lze porovnat nová pracovní místa například s počtem zaměstnanců Litvínovské uhelné, která dává práci 2,5krát méně lidem, než jaké jsou možnosti čisté energetiky.

„Velkou výhodou postupného růstu obnovitelných zdrojů a rekonstrukce budov je také podpora místních malých a středních podniků, které mohou vytvořit tolik potřebná pracovní místa.“ Doplňuje Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost další přínos efektivních zdrojů energie.

Ekologické bydlení

Zpět