Desítky starostů žádají: Poslanci, nepomáhejte těžařům dál obcházet zákon!

12.03.2009 11:48

Společná tisková zpráva ze dne 12. března 2009 měst Horní Jiřetín a Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovice

Starostové a místostarostové z více než  šedesáti měst a obcí se dosud přihlásili k Prohlášení starostů na podporu vládní novely horního zákona. Představitelům samospráv vadí, že těžebním firmám současná právní úprava umožňuje obcházet povinnost poskytnout podklady potřebné k tzv. odpisu zásob. Kritizují i absolutní předkupní právo ke státním pozemkům v dobývacích prostorech, které nyní těžaři mají. Ti jej zneužívají k nátlaku na samosprávy obcí a omezování jejich rozvoje. Starostové proto naléhavě žádají poslance, aby podpořili vládní novelu horního zákona, která uvedené problémy řeší, a kterou začne příští týden projednávat Poslanecká sněmovna.

Na dnešním setkání s novináři zároveň autoři prohlášení ostře odmítli plány poslance Oldřicha Vojíře (ODS) spojit projednávání novely s prolomením územních limitů těžby hnědého uhlí, které chrání před likvidací přes 20 obcí a měst v předpolí hnědouhelných dolů v Severních Čechách.
Ačkoliv povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady potřebné k odpisu zásob mají důlní společnosti již od roku 1994, zákon nestanoví přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti, ani pokutu za její porušení. Důlní společnost tak může nekonečnými obstrukcemi proces odpisu blokovat. Patrně nejkřiklavějším příkladem z praxe je chování Mostecké uhelné, a.s. (nyní Litvínovské uhelné, a.s), která „pracuje“ na přípravě podkladů pro odpis zásob ložiska pod městem Horní Jiřetín již čtrnáctým rokem. Na opakované výzvy orgánů státní správy vždy odpoví, že potřebné podklady shromažďuje.

Jedná se o precedent, který v lidech nevyhnutelně podrývá důvěru ve vymahatelnost práva. Zkuste si představit, že byste sice teoreticky museli platit daně, ale bylo by čistě na vás, kdy je zaplatíte, a stát by vám nemohl uložit sankčních úroky ani penále. Současná právní úprava odpisu zásob je přesně taková. Chápeme, že se majiteli Litvínovské uhelné panu Tykačovi podnikání v takových podmínkách líbí. Ale pokud mu to poslanci nezatrhnou, mohou rovnou zrušit lhůty a pokuty i ve všech dalších zákonech,“ uvedl místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Starostové upozorňují, že tam, kde důlní společnost využije překupního práva a skoupí strategicky rozmístěné státní pozemky, ztrácí územní plánování smysl. Poukazují na zkušenost s budováním plynovodů či kanalizací kličkujících mezi pozemky blokovanými důlními společnostmi, či se šikanováním občanů, kterým je bráněno v přístupu k jejich zahradám či domům. To vše v dobývacích prostorech vyhlášených před dvaceti či třiceti lety, ve kterých se minimálně v nejbližší době těžit nepochybně nebude. Podle stávající úpravy přitom mají těžební společnosti předkupní právo i na pozemky v dobývacích prostorech určených k hlubinné těžbě. Většinu lesů, polí a nemovitostí na povrchu zde přitom k hornické činnosti nijak nepotřebují.
Již nyní aktivně jednáme s poslanci, kteří budou o osudu novely rozhodovat. Navzdory tomu, že naše prohlášení podporuje vládní novelu, připojili se k němu starostové ze všech politických stran, včetně ČSSD a KSČM. Doufáme proto, že sociální demokracie i komunisté návrh podpoří. Nedovedeme si představit, že by chtěli umožnit uhlobaronům, aby mohli zákon dál obcházet,“  konstatoval starosta Trojanovic Mgr. Jiří Novotný
K prohlášení se připojili i náměstkové měst Plzeň a Brno, kteří tak symbolicky podpořili své kolegy ze Severních Čech a  Beskydska. Starostové předpokládají, že k jejich výzvě se v nejbližších dnech připojí další kolegové a celkový počet signatářů dosáhne stovky.

Níže:
Prohlášení starostů a místostarostů ze dne 26. ledna 2009 na podporu vládní novely horního zákona
 
Kontaktní informace:
Ing. Vladimír Buřt, místostarosta města Horního Jiřetína. Telefon: 724 081 095. E-mail: burt.vladimir@gmail.com. Web: www.hornijiretin.cz
Mgr. Stanislav Hrabovský, starosta města Frenštát pod Radhoštěm. Telefon 724 185 452. E-mail: stanislav.hrabovsky@mufrenstat.cz, Web: https://www.mufrenstat.cz
Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice. Telefon: 603 450 710, E-mail: starosta@trojanovice.cz, Web: www.trojanovice.cz

 

 

 

 

Prohlášení starostů a místostarostů

ze dne 26. ledna 2009

na podporu vládní novely horního zákona

My, níže podepsaní starostové a místostarostové měst a obcí České republiky, podporujeme vládní novelu horního zákona, kterou v současnosti jako sněmovní tisk č. 625 projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Jsme přesvědčeni, že přijetí novely ve vládou navržené podobě významně přispěje ke zlepšení českého horního práva a lepší ochraně ústavně zakotveného práva na samosprávu.

Vládní novela odstraňuje sice jen některé, ale podle našeho přesvědčení velmi vážné nedostatky dosavadní právní úpravy – nedostatečnou vymahatelnost povinností, které zákon již dnes ukládá, a snadnou zneužitelnost některých práv vyplývajících z dobývacích prostorů. S oběma uvedenými nedostatky má přitom část z nás dlouholeté a trpké zkušenosti.

Ačkoliv již od roku 1994 mají důlní společnosti povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady potřebné pro odpis zásob navržený ex officio ve veřejném zájmu, je nyní tato povinnost prakticky nevymahatelná. Důlní společnost tak může nekonečnými obstrukcemi proces odpisu blokovat. Patrně nejkřiklavějším příkladem z praxe je chování společnosti Mostecká uhelná, a.s. (nyní Litvínovská uhelná, a.s), která „pracuje“ na přípravě podkladů pro odpis zásob ložiska pod městem Horní Jiřetín již čtrnáctým rokem. Na opakované výzvy orgánů státní správy vždy odpoví, že potřebné podklady shromažďuje. Protože platná právní úprava nestanoví přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti, ani pokutu za její porušení, je popsané obcházení zákona nepostižitelné. Jedná se o precedent, který v občanech nevyhnutelně podrývá důvěru ve vymahatelnost práva.

Novela dále ruší absolutní předkupní a „přednájemní“ právo důlních společností na státní pozemky. Toto původně patrně dobře míněné ustanovení lze v současnosti snadno zneužít k paralyzování života obcí nalézajících se v dobývacích prostorech. Tam, kde důlní společnost skoupí strategicky rozmístěné státní pozemky, ztrácí územní plánování smysl. Někteří z nás mají přímou zkušenost s budováním plynovodů či kanalizací kličkujících mezi pozemky blokovanými důlními společnostmi, či se šikanováním našich občanů, kterým je bráněno v přístupu k jejich zahradám či domům. To vše v dobývacích prostorech vyhlášených před dvaceti či třiceti lety, ve kterých se minimálně v nejbližších desetiletích těžit nepochybně nebude. Podle stávající úpravy přitom mají těžební společnosti předkupní právo i na pozemky v dobývacích prostorech určených k hlubinné těžbě. Většinu lesů, polí a nemovitostí na povrchu zde přitom k hornické činnosti nijak nepotřebují.

Chápeme, že těm, kteří zákon dosud obcházejí, nebo jej zneužívají, se vládní novela nelíbí. Předpokládáme, že se ji pokusí v parlamentu zmařit či alespoň drasticky okleštit.

Naléhavě proto žádáme poslance vládních i opozičních stran, aby tomuto tlaku nepodléhali. Apelujeme na ně, aby vládní novelu podpořili a nepřipustili její znehodnocení. Doufáme naopak, že při projednávání zákona ve sněmovně se podaří odstranit i další (vládní novelou neřešené) nedostatky platné právní úpravy. Jde především o protiústavní vyloučení účasti obcí z řízení o stanovení nových chráněných ložiskových území (viz nedávný příklad CHLÚ Kotel na Liberecku).

Navržená vládní novela horního zákona nemůže nijak ohrozit budoucnost českého hornictví, jak se snaží veřejnosti namluvit odpůrci. Nejde o spiknutí vlády, místních samospráv a ekologistů, jak jsme se s překvapením dočetli ve sdělovacích prostředcích. Nikdo z nás, starostů a místostarostů, nezpochybňuje veřejný zájem na těžbě nerostných surovin. Nevoláme ani po zvýšení kompetencí orgánů životního prostředí. I po přijetí vládní novely bude o případných odpisech zásob rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu, nikoliv orgány životního prostředí. Žádáme pouze, aby měl stát možnost účinně vymáhat již dnes zákonem uložené povinnosti a aby práva k dobývacím prostorům nebyla zneužívána ke spekulacím a nelegitimnímu nátlaku na místní samosprávy. Vládní novela v tomto ohledu představuje důležitý krok správným směrem.

 

 1. Ing. Pavel Ston, Bludov, starosta
 2. Ing. Bohumila Trčková, Borovice, starostka
 3. Vlastimil Krupka, Braňany, starosta
 4. Mgr. Martin Ander, Brno, náměstek primátora
 5. Josef Zeman, Čečelice, starosta
 6. Jiří Miler, Český Dub, starosta
 7. Pavel Mana, Dolní Bečva, starosta
 8. Josef Vynikal, Dolní Nouzov, starosta
 9. Mgr. Stanislav Hrabovský, Frenštát pod Radhoštěm, starosta
 10. Ing. Jiří Mořkovský, Frýdlant n.O., starosta
 11. Milan Dvořák, Hamr na Jezeře, starosta
 12. Zdeňka Smetanová, Havran, starostka
 13. Bc. Jaroslav Petržela, Hladké Životice, starosta
 14. Miroslav Vyhlídal, Hodslavice, starosta
 15. Eva Horáková, Hora Svaté Kateřiny, starostka
 16. Branko Glavica, Horní Jiřetín, starosta
 17. Vojtěch Pavlica, Hutisko-Solanec, starosta
 18. Jiří Kořínek, Janův Důl, starosta
 19. Josef Serbusek, Javornice, starosta
 20. Ing. Josef Jalůvka, Kopřivinice, starosta
 21. JUDr. Anna Bradávková, Kostice, starostka
 22. Ing.Miroslav Tofel, Kozlovice, starosta
 23. Jolana Fritschová, Krňany, starostka
 24. Václav Honsejk, Křížany, starosta
 25. Bc. Michal Pavlita, Kunčice p.O., starosta
 26. Radim Novák, Malé Březno, starosta
 27. Ing. Lukáš Halata, Metylovice, starosta
 28. Josef Helešic, Mikulčice, starosta
 29. Jana Krutáková, Moravská Nová Ves, starostka
 30. Josef Buzrla, Moravský Žižkov, starosta
 31. Mgr. Ivan Týle, Nový Jičín, starosta
 32. Jiří Hauzír, Osečná, starosta
 33. Josef Hlinka, Osek, starosta
 34. Ing. Hana Hauptová, Ostrava Svinov, starostka
 35. Ing. Petr Náhlík, Plzeň, náměstek primátora
 36. Jana Švehlová, Proseč pod Ještědem, starostka
 37. Ing. František Juřík, Prostřední Bečva, starosta
 38. Jan Nosek, Prušánky, starosta
 39. Ing. Milan Strakoš, Příbor, starosta
 40. ing. Luboš Kubát, Rataje nad Sázavou, starosta
 41. JUDr. Jaroslav Kubín, Rožnov p.Radhoštěm, starosta
 42. Anna Mužná, Skotnice, starostka
 43. Jiří Procházka, Stříbrná Skalice, starosta
 44. Ing. Martin Beneš, Střítež n.B. , starosta
 45. Ing. Richard Ehler, Suchdol nad Odrou, starosta
 46. Tomáš Sluka, Světlá v Podještědí, starosta
 47. Věra Michnová, Štramberk, starostka
 48. Luboš Žabka, Tichá, starosta
 49. Mgr. Novotný Jiří, Trojanovice, starosta
 50. Zdeněk Tesařík, Tvrdonice, starosta
 51. Mgr. Hana Zoubková, Týnec, starostka
 52. Knesl Zdeněk, Uhřice, starosta
 53. Ing. Miroslav Martinek, Valašská Bystřice, starosta
 54. Jiří Částečka, Valašské Meziříčí, starosta
 55. Ing. Břetislav Piterák, Veřovice, starosta
 56. Mgr. Štěpánka Mikulenková, Vidče, starostka
 57. Ing. Radek Porubský, Vigantice, starosta
 58. Květoslava Othová, Vsetín, starostka
 59. Ing. Anna Mikošková, Zašová, starostka
 60. Zdeněk Vajda, Závišice, starosta
 61. Ing. Vaculín Lubomír, Zubří, starosta

 

Za správnost:

Ing. Vladimír Buřt, Horní Jiřetín, místostarosta

Mgr. Novotný Jiří, Trojanovice, starosta

Zpět