Dražba uhlí - Vyšší cena?

15.06.2008 16:57

Otázky Václava Moravce, ČT 24

Moderátor  
Doba levných energií je v nedohlednu. Peněženky zákazníků se musejí připravit na další zdražování elektřiny. Možná k němu přispěje i rozhodnutí vlastníků Mostecké uhelné společnosti. Ti chtějí nabídnout zbývající uhlí odběratelům v aukcích. Teď připravují aukci necelých 6 mil. tun volného energetického uhlí z lomu ČSA. Aukce podle analytiků zvýší cenu uhlí, následně i elektřiny.  
 
Autor  
Zákazníci chtějí dlouhodobé smlouvy na dodávky. Uhlí je ale málo a na všechny se nedostane, říká MUS. Proto aukce. V ní se má najednou prodat uhlí za 6,5 mld. korun.  
 
Petr Pudil, spoluvlastník, MUS:  
Od roku 2013 snížíme těžbu na dole ČSA na 2,5 mil. tun. Celkově z trhu zmizí ca 11 mil. tun uhlí.  
 
Autor  
ČEZ, největší zákazník společnosti Czech Coole, situaci zatím nechtěl komentovat.  
 
Karel Kříž, mluvčí ČEZ:  
My si počkáme na konkrétní podmínky aukce.  
 
Autor  
United Energy zase říká, že by se mělo oddělit uhlí pro výrobu elektřiny a uhlí, kterým se topí.  
 
Martin Maňák, mluvčí United Enegy:  
Obáváme se, že ty aukce na uhlí mohou být zneužívány k zvyšování ceny uhlí.  
 
Petr Pudil, spoluvlastník, MUS:  
Aukce jsou běžnou obchodní formou prodeje komodit všude na světě, jsou transparentní a nediskriminační.  
 
Autor  
V dole ČSA může ještě Mostecká uhelná vytěžit 48 mil. tun uhlí. Další těžbě ale brání limity z počátku 90 let. Podle energetických firem i analytiků teď chce MUS tlačit na jejich prolomení.  
 
Moderátor  
Dalšími hosty jsou Otázek jsou obchodní ředitel elektrárenské společnosti ČEZ Alan Svoboda. Vítejte, hezký dobrý den!  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Dobrý den!  
 
Moderátor  
V Ostravě pak viceprezident Hospodářské komory Pavel Bartoš. Přeji vám hezký dobrý den do Ostravy!  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
Dobrý den z Ostravy přeji.  
 
Moderátor  
A pozvání přijal i ředitel komunikace a lidských zdrojů společnosti Czech Coal, vlastníka MUS, Radek Stavěl. Vítejte v Otázkách.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Dobrý den přeji.  
 
Moderátor  
V tomto týdnu jsme se dozvěděli, že MUS sáhne k ojedinělému kroku, že veškeré volné zásoby uhlí prodá v aukci. Připouštíte nějaká rizika, která způsob prodeje, na který se chystáte, v sobě má?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Tak my především k tomuto kroku přistupujeme proto, že jsme nuceni snižovat objemy těžby kvůli stávajícím územním limitům. ta situace je taková, že pokud naši stávající zákazníci, především elektrárny a teplárny budou i nadále poptávat ten objem hnědého uhlí, jako dosud, tak po roce 2013 se ne na všechny bohužel dostane a my proto jsme nuceni nabídnout takovou metodu prodeje, která bude znamenat transparentní nabídku, transparentní příležitost pro všechny se zúčastnit a ti, co nabídnou nejvíc, tak ti ho získají.  
 
Moderátor  
Zopakuji otázku: má to v sobě nějaká rizika nebo rizika nevidíte?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Rizika jsou samozřejmě pro ty zákazníky, kteří neuspějí, na které už hnědé uhlí nezbude. Na druhou stranu pořádáme vlastně v 5 letém předstihu, tudíž jim poskytujeme adaptační období, čas na to, aby přešli na jiné palivo.  
 
Moderátor  
Vy jste mluvil Radku Stavělo o transparentnosti. Použil jste toto spojení, ředitel Plzeňské teplárenské, Tomáš Drápela odmítá v pátečních Hospodářských novinách jeden z vašich argumentů pro tu dražbu uhlí a to právě transparentnost. Tady jsou jeho slova:  
 
Tomáš Drápela, ředitel Plzeňské teplárenské:  
Nevidím na aukci nic transparentního. Tamní elektrárny jsou na tom uhlí závislé, takže ho koupit musejí. Stačí, aby někdo skoupil celých skoro 6 mil. tun a pak je nabídl ostatním za ještě vyšší cenu.  
 
Moderátor  
Je na místě obava z těch spekulací? Jste si vědomi toho, že může dojít ke spekulacím s tím draženým uhlím?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Tak my nemůžeme diskriminovat zájemce o uhlí, my nemůžeme říct vy se nezúčastníte aukce, vy se aukce zúčastníte, to je právě podstata aukce, aby měli všichni rovné podmínky. Na druhou stranu ty aukce připravujeme takovou formou, aby se jich mohli zúčastnit i malí výrobci energií, aby tedy mohli nakupovat v menším množství, než je ten celý objem a množství nabídnuté v aukci.  
 
Moderátor  
Připouštíte ale, že může dojít ke spekulaci, že tomu se při aukcích, při dražbách nedá zabránit.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Otázka je, co je to spekulace. My rozhodně nebudeme bránit ani obchodníkům ani energetickým společnostem teplárnám, elektrárnám, aby se aukce zúčastnily.  
 
Moderátor  
Mezi největší odběratele MUS patří, jako ostatně můžete vidět sami, elektrárenská společnost ČEZ, Pražská teplárenská, Elektrárna Opatovice, Teplárny Otrokovice, United Energy a Teplárna Strakonice. Dodávky uhlí jsou životně důležité pane Svobodo pro elektrárnu Počerady, která je jedním ze zdrojů vaší společnosti. Na kolik je na místě obava ze spekulací s draženým uhlím?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Tak dneska je stále velice málo informací o tom, jak ty aukce by měly probíhat. Jakého období by se měly týkat s jakými pravidly, a jak už tady padlo, přístup do aukcí budou mít všichni. To znamená nejen ti odběratelé, kteří dnes odebírají uhlí, ale i obchodníci spekulanti a další. Nicméně my se domníváme, že nás se tyto aukce přímo netýkají, protože do roku 2012 máme potvrzenou dodávku, vzájemně potvrzenou dodávku, potvrzenou smlouvou mezi MUS a ČEZ. Od roku 2013 jak víte jsme v soudním spotu, o to zda je platná i další část té smlouvy, která garantovala tyto dodávky dlouhodobě. Předpokládáme, že do té doby bude tento spor vyřešena budeme vědět, v jaké situaci se nacházíme.  
 
Moderátor  
I když se podíváte na to obecně, tak i tyto aukce mohou zdražit cenu uhlí na českém trhu jako takové. Je to tak?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Tak je pravda, že aukce je něco, co se pro tento typ paliva nepoužívá a není asi nikde ve světě příklad toho, že by se aukcionovala komodita, kde je velká vzájemná závislost mezi dodavatelem a odběratelem. Všechny ty teplárny, které odebírají uhlí z MUS mají své technologie vyladěné na to, aby mohly pálit a navíc to uhlí nelze transportovat nikam jinam, protože základy na přepravu jsou tak vysoké, že nelze najít odběratele jinde, než v té skupině odběratelů. Čili je to vzájemný vztah závislosti , jakási pupeční šňůra, která spojuje doly a teplárny.  
 
Moderátor  
Pochopil jsem tedy správně z vašich slov, že ČEZ se může případně po roce 2012, jak jste mluvil o tom časování, že se můžete obejít bez uhlí z MUS, protože vy vlastníte Severočeské doly.  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Určitě. Víc než polovina dodávky uhelné elektrárny je kryta z vlastních dolů. Navíc tento poměr můžeme ještě navýšit. My také do budoucna předpokládáme, že objem uhlí, který budeme využívat v tepelných elektrárnách, bude klesat, protože tepelné elektrárny přestávají být ekonomické v provozu v tzv. baseloadu, tzn. vyrábět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tyto zdroje se čím dál víc přesouvají do role špičkovacích zdrojů, a dá se předpokládat, že do roku 2013 ekonomika uhelných elektráren se ještě výrazně zhorší. To souvisí s aktualizací Kjótského protokolu a novými evropskými pravidly pro obchodování s povolenkami a tudíž i jejich cenou.  
 
Moderátor  
V loni bylo v republice vytěženo necelých 50 mil. tun uhlí. Severočeské doly vytěžily bezmála 24 mil. tun uhlí. Mostecká 15 mil. a Sokolovská uhelná 10 mil. tun. Podle části odborníků chce MUS upozornit dražbami i na z jejího pohledu neúnosnou situaci kolem limitů těžby uhlí. Připomeňme, že vláda premiéra Topolánka i sám premiér ujistil v květnu občany Horního Jiřetína a Černic, že jeho vláda limity neprolomí. Teď nabízíme p ohled na zásoby Mostecké společnosti. Důl ČSA může do limitu ještě vytěžit 48 mil. tun hnědého uhlí, za limity je dalších 750 mil. tun hnědého uhlí. Dolu Vršany se budoucí limity uhlí příliš netýkají. V tomto dole je 333 mil. tun uhlí. Je to možné vykládat tak, že je to vlastně tlak na politiky, aby došlo k prolomení limitů.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Já bych to nevykládal jako nátlak. My jsme k tomu nuceni. My už v letošním roce v lomu ČSA dosahujeme hranice územních limitů, tudíž jsme nuceni omezovat těžbu. Čili pro nás jiná varianta než aukce do budoucna není možná.  
 
Moderátor  
A ta námitka, že vy máte ještě jeden důl a tam přitom nedražíte, že jste sáhli k dražbě speciálně u těch 6 mil. tun jenom pro to, abyste upozornili právě na ty limity a možná dosáhli jejich prolomení.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
My jsme oznámili pilotní aukci. Tento princip, chceme uplatnit na veškeré hnědouhelné zásoby v rámci limitů. Tedy i na zásoby, které jsou v lokalitě Vršany. Protože tyto zásoby jsou vázány, nebo blokovány právě společností ČEZ, která si tou žalobou chce vynutit uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na toto uhlí z Vršan.  
 
Moderátor  
Pochopil jsem tedy správně, že pokud se ty aukce a žaloby osvědčí, tak v každém případě pak po dokončení soudních sporů budete i z Vršan ono uhlí dražit.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Ano, tento postup předpokládáme.  
 
Moderátor  
Počítáte vůbec s tím, že by vůbec systém aukcí hnědého uhlí v ČR, protože Alan Svoboda o tom mluvil, že to je krok, který nezná ze světa v souvislosti s touto komoditou, že v případě, že byste s těmi aukcemi neuspěli, že by došlo k mnoha spekulantům, že byste od toho ustoupili?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
No on svět také nezná naše územní limity. Nezná situaci, kdy řada subjektů hnědé uhlí odebírá a chce odebírat nadále, ale ta nabídka je najednou výrazně nižší.  
 
Moderátor  
Obracím se teď do Ostravy na Pavla Bartoše, viceprezidenta Hospodářské komory. Vy patříte pane Bartoši k dlouhodobým kritikům energetické politiky státu. Také kritizujete stále rostoucí ceny elektřiny. Nakolik podle vás mohou dražby tlačit na prolomení limitu.  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
Já si myslím, že ten problém je trošičku někde jinde. Vy se celou dobu bavíte sice o energetice, ale nepadlo tam ani jedno slovo o koncovém odběrateli. Ten problém prodeje na aukci určitě zvedne cenu, o tom není asi pochyb. Ale ať už to jsou překupníci nebo to jsou energetické společnosti, v podstatě přelijou tento zvýšený náklad pouze konečnému spotřebiteli do kapsy. Ten konečný spotřebitel je samozřejmě občan a je to podnikatel. O nich se téměř nehovoří a já si myslím, že energetika by se měla řešit právě z té opačné strany a bavit se o tom, jaké dopady to bude mít zejména do podnikatelského sektoru. A jak se ovlivní konkurence schopnost nejenom ČR, ale v podstatě celé EU. A tato moje výtka je samozřejmě nejenom vůči ceně uhlí v současné době, ale je to vůči všem nákladům, které se nabalují na výrobu elektrické energie a skutečně se velmi obávám, co se stane, až se bude volně obchodovat s povolenkami, to je další náklad, který do té ceny elektřiny vstoupí, a omezí dále konkurence schopnost Evropy a zejména ČR na které nám nejvíc záleží.  
 
Moderátor  
Pane viceprezidente, vy jste tady právě za koncové uživatele. Když se ale podíváte na to, že té komodity, elektřiny je nedostatek. Proto rostou její ceny. Stejně jako nedostatek zdrojů, ze kterých se elektřina vyrábí. Pokud byste mi měl jednoznačně odpovědět, předpokládám správně, že z pohledu Hospodářské komory není jiné řešení, než ty územní limity pro těžbu uhlí na severu Čech prolomit.  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
Já si ale myslím, že se na ty limity musíme dívat malinko ze širšího pohledu a to je především pohled EU. Jak otvíráme trh a vy jste o tom zpočátku hovořil, že se budou více posilovat přenosové cesty a podobně, že česká republika si může svoji energetickou situaci vyřešit ideálně ale stejně to nezmění ceny energii u nás. Ten problém vidím v celé EU a začátek těch problémů, aspoň podle mého názoru spadá do období bohužel Černobylu, od té doby se přestaly budovat jaderné elektrárny, dokonce de začaly odstavovat jaderné elektrárny. A v tom vidím celý klíč té dnešní situace.  
 
Moderátor  
Limity podle vás nehrají žádnou roli? Kdybych vám řekla limity a budování dalších jaderných elektráren?  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
Limity v každém případě v tom hrají roli a já jsem skálopevně přesvědčen, že jednou vydobudeme veškerá uhlí, které na území ČR je. Vemte si, že horní zákon přímo říká, že zásoby surovin a nerostů v republice jsou národním bohatstvím a jsou ve vlastnictví státu. A já si myslím, že stát by se k nim měl chovat tak, aby sloužily prostě lidu a podnikatelům našeho státu. To znamená, že my ty zásoby stejně vykopeme. Já to vidím jenom jako jakousi hru, nesmyslnou a nešťastnou, a takové ty řeči, že ty zásoby nechme pro budoucí generace, víte ukazuje se jeden takový zajímavý příklad. V minulosti s šetřilo pazourkem, tak dneska máme možná dost pazourku, ale stejně ho nepotřebujeme. Já věřím, že lidstvo si poradí s energetikou a za nějakých 100 let to uhlí možná nebude to uhlí až tak moc potřeba.  
 
Moderátor  
Když jsem tady naznačoval, že může dojít k dalšímu zdražování elektřiny i na základě těch aukcí. Můžete říci, kolik budou platit domácnosti podle propočtu, která jsem si dělal, když se podíváme na zvyšující se ceny zdrojů, plyn, uhlí, inflace, 15 % pro konečného zákazníka a pro firmy dokonce ještě větší.  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Tak ještě komentář k těm aukcím. tam ten dopad bude především na straně tepla. Protože jsou to většinou teplárny a teplo je složka, která není dána trhem, ale je dána čistě zase relací regionální situace vs. náklady výroby. Ale k cenám elektřiny. Ty se dnes odvíjí od cen v celém regionu, který tvoří nejenom ČR, ale i další země střední Evropy, Německo, Rakousko a státy Beneluxu. Je to všechno trh, který je navzájem propojený, integrovaný, s elektřinou se obchoduje na několik let dopředu, čili ty ceny jsou známé vždycky v tom okamžiku i na budoucí období. Samozřejmě se vyvíjí s časem, takže tak jako v lednu letošního roku při určitých obavách o další vývoj ekonomiky jak v zámoří tak v Evropě, ceny elektřiny klesly a dostaly se i pod úroveň toho, kde se obchodovaly v loňském roce, teď naopak v souvislosti s raketovým růstem cen ropy, cen plynu, cen uhlí, tak jsou tyto ceny zase na rekordní úrovni. Uvidíme, kde se budou pohybovat v době, kdy se budou počítat tarify pro zákazníky na příští rok.  
 
Moderátor  
Od ledna došly ke zdražení 8 % pro domácnosti, budeme-li se bavit o tomto segmentu trhu. Podle těch propočtů, které mám k dispozici, 15 % jako průměr zdražení pro domácnosti. Vidíte ho taky tak?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Já to dnes neumím ani potvrdit ani vyvrátit, ten celkový nárůst ceny je dán nárůstem jak té regulované složky, kterou stanovuje regulátor, tak právě nárůstem té velkoobchodní složky, ta tvoří dneska v celém tom mixu asi 50 %. A samozřejmě platí, že obchodníci nemohou prodávat elektřinu se ztrátou, čili nemohou jí nakoupit draze a prodávat levně, ale jde o to, jak se cena bude dál vyvíjet, jde o to také kdy tu elektřinu nakoupili a jak se chtějí podělit se svými zákazníky o případné úspory právě z takovýchto obchodů.  
 
Moderátor  
A váš číselný předpoklad pokud byste měl říct pod 10 % je nereálné, že by došlo...  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Nechci spekulovat. Omlouvám se.  
 
Moderátor  
Mluvil jste ale o teplárnách. Vrátím-li se k těm dražbám uhlí z MUS. Podle skupiny JT jejíž společnost United Energy zásobuje z Pomořan teplem Most a Litvínov, tak by se problematika aukcí měla posuzovat oddělení uhlí pro teplárenství a pro výrobu elektřiny. A následuje citát slov ředitele společnosti JT Martina Maňáka: V oblasti teplárenství trváme na tom, že by měl stát zajistit, aby výrobcům tepla byl garantován požadovaný objem uhlí potřebný na výrobu tepla pro domácí spotřebitele. Považovali bychom za nešťastné, pokud by tyto aukce sloužily jako nástroj psychologického nátlaku na zvyšování ceny uhlí. Na kolik jsou podle vás na místě ta citovaná slova, Radku Stavěle, že by stát skrze vás měl zajisti uhlí pro teplárny.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Tak každopádně z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů nemůžeme rozlišovat mezi teplárnou a elektrárnou. Oba dva výrobci jsou obchodně úplně stejné, my tudíž nemůžeme jednoho diskriminovat a říkat mu vy máte v názvu elektrárna, tak to uhlí nedostanete a vy tam máte teplárna, tak vy ho dostanete.  
 
Moderátor  
Vy to nebudete dělat tak, že by ty dražby byly zvlášť pro elektrárny a zvlášť pro teplárny?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Základní členění uhlí je na energetické a tříděné. Energetické je pro teplárny a elektrárny. Nicméně i to rozlišování teplárny a elektrárny není tak přesné, protože teplárny zároveň vyrábějí elektřinu a mnohdy je to i jejich hlavní zdroj zisků. A naopak řada elektráren zároveň vyrábí i teplo, druhý druh uhlí je tříděné a to je uhlí pro domácnosti. Pro malospotřebitelský trh. A tam plánujeme rovněž aukce, ale jinak. Tak aby to bylo zajímavé pro ty velkoobchodníky s uhlím.  
 
Moderátor  
Můžete říci podrobnosti, jak to bude nastaveno?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Ty podrobnosti se teprve připravují, zpracovává to společnost, která je expertem na komoditní energetické burza my předpokládáme, že od příští topné sezóny 2009/2010 se už bude dražit i to tříděné uhlí pro domácnosti.  
 
Moderátor  
Alan Svoboda tady o tom mluvil. Vy přesouváte část svých investic, které jste měli určené na modernizaci uhelných elektráren na výstavbu nových zdrojů. Na zemní plyn. Původně jste chtěli investovat do modernizace těch uhelných elektráren 150 mld. korun. Teď se ta částka snížila o 50 mld. Budete ještě toto přehodnocovat nebo je ten plán už definitivní?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Tak jak vidíte, ty pláne se vyvíjí, tak jako jsme chtěli investovat do celého hnědouhelného parku 150 mld. a přivést na trh ty nejlepší technologie ve výrobě elektřiny z uhlí, dnes bohužel musíme ty plány přehodnotit, protože jsme zohlednili daleko více velký tlak EU na snižování emisí. Ten tlak spočívá v tom, ž e od roku 2013 výrazně klesne limit emisí pro EU, navíc se budou aukcionovat, navíc nebude možné importovat chybějící kredity z projektu mimo EU. Ty mimoevropské dneska stojí na tunu CO2 zhruba 10 - 15 Eur zatímco ten tlak na snižování čistě v Evropě povede k nárůstu cen povolenek . A to proto, že jediná cesta, jak snížit emise je opustit výrobu elektřiny z uhlí a přejít na výrobu z plyn, z jádra, z obnovitelných zdrojů.  
 
Moderátor  
Znamená to, že to ještě přehodnotíte? Že i těch zhruba 100 mld. do rekonstrukce hnědouhelných elektráren se jeví jako zbytečně riziková investice?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
My dnes se ani tak nedíváme na objem prostředků jako spíš na jednotlivé projekty, ve fázi krátce před dokončením máme 1. etapu retrofitu v Tušimicích. Připravujeme obnovu v Ledvicích , v Prunéřově, to jsou technologie, které jsme byly schopni nakoupit ještě před tím, než asijské státy způsobily raketový růst cen samotných dodávek. Teď naopak se zaměřujeme na nové projekty z plynu. Máme v přípravě velkou výstavbu v Počeradech, projekt v Úžině. Díváme se na další lokality v ČR.  
 
Moderátor  
To znamená že Počerady a Úžínem to v Čechách nekončí? Protože vy jste pak mluvili o Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, kde chcete dělat plynové elektrárny.  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Ano my stavíme plynové elektrárny i v zahraničí, nicméně jak jste správně řekl, těmi dvěma projekty v Čechách to nekončí. Máme řadu dalších zajímavých lokalit, nabízí se samozřejmě lokality, kde už dneska provozujeme uhelné elektrárny, protože plynová zdroje nepotřebují velké místo, aby mohl být nainstalovány.  
 
Moderátor  
Kdy spustíte Počerady a Úžín?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
V plánu máme přelom roku 2013, případně 2014. Každopádně se snažíme co nejvíce se přiblížit právě tomu zlomu, kdy už se pravděpodobně přestane vyplácet vyrábět elektřinu z uhlí ve velkém a bude třeba kompenzovat částečně výrobou z plynu.  
 
Moderátor  
Nemůžou ty rostoucí ceny ropy a plynu způsobit, že to bude z bláta do louže? Když se podíváme na uhlí, tak vy přejdete k plynu a vidíme, jak vypadají ceny plynu.  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Je pravda, že ceny plynu rostou stejně jako ceny ropy, tam je vzájemná závislost. Nicméně z tohoto pohledu to riziko není tak velké, protože plynové elektrárny zřejmě budou udávat ceny pro elektřinu ve střední Evropě. Čili při nejhorším řekněme, že se nám ty elektrárny nebudou vyplácet s vyšší mírou návratností ale projekty ztrátové nebudou, protože ostatní na tom budou stejně a ta cena to bude odrážet.  
 
Moderátor  
Znova se obracím na viceprezidenta hospodářské komory Pavla Bartáka. Pojďme se teď bavit o tom konečném uživateli, spotřebiteli. 15 % pro domácnosti by znamenalo zhruba 20% zdražení pro vás jako podnikatelský sektor. K čemu by to vedlo.  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
No já si myslím, že je to poměrně hrubý zásah do toho podnikatelského prostředí a dále to prostě bude omezovat naší konkurenceschopnost. A ten problém je ještě znásobený něčím jiným. Kdyby za ty peníze alespoň energetické společnosti docílily toho komfortu, že kdo potřebuje připojit nějaký výkon ho dostane připojený, ale situace u nás na Severní Moravě je dneska taková, že jsou poptávky zhruba mezi 500 - 700 MW a tyto jsou nepřipojitelné. Podnikatelé dneska čekají dlouhé roky na to, než dostanou připojený výkon a přísliby jsou někdy kolem roku 2012/2013, tzn. že to už není jenom o cenách, ale i o dostupnosti elektrické energie. A to co říkal pan Svoboda, to je typická filozofie EU. Která naprosto nesmyslně zdražuje tady tuzemské prostředí, tuzemskou energetiku, a vůbec si neuvědomuje, co se děje ve světě. Přece filozofie zejména v Rusku je taková, že plyn je třeba šetřit pro Evropu, pro tu bláznivou Evropu, která si komplikuje co může a oni nadále rozvíjejí neskutečně těžbu uhlí. Co ušetříme na Mostecké, tak se vytěží někde v Rusku a v tom Rusku se spálí. Nikomu to prostě nevadí a pokud existuje nějaké globální oteplování tak na to to prostě nemá vliv ta hra s těma povolenkama. a s tou plynovou filozofií v Evropě. Proto já volám, abychom se dívali na ten svět skutečně globálně a ne jenom z pohledu toho našeho evropského hřiště.  
 
Moderátor  
Kdybych vám namítl, že na místě jsou zásadní úspory energie podíváme-li se na energetickou náročnost obchodních center, podniků, které jsou v létě klimatizovány, že je na místě šetřit a ceny energie by nešly tak nahoru.  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
Já o šetření vůbec nepochybuju, šetřit se má. Je otázka, na kolik ta naše vysoká energetická náročnost je daná jenom tím plýtváním a na kolik je to nutnost, kroky o kterých tady hovoříme, mohou vést k zásadním změnám. Už dneska se vytěsňuje z Evropy výroba cementu, výroba železa a oceli a pod. Jestliže budeme dále zdražovat suroviny, budeme říkat o tom, že EU a ČR zvlášť má vysokou energetickou náročnost, tak to všechno vystěhujem někde za hranice Evropy a ty výrobky pak dovezeme. My ty výrobky nevyrábíme proto, abychom něco vyrobili, my je vyrábíme proto, abysme je spotřebovávali. Takže já si myslím, že tady je další veliký problém, bavit se o tom, proč máme tak velkou spotřebu. A k tomu všemu bych řekl ještě jednu myšlenku. Já mám takovou obavu, že nechceme si připustit, že bychom měli převzít zodpovědnost sami za sebe, za celou E, za ČR, a bavit se například o tom, jestli musíme spotřebovávat tolik výrobků, tolik materiálu, tolik zboží.  
 
Moderátor  
Když se vás teď zeptám, vy jste viceprezidentem hospodářské komory, počítáte tedy s tím, že se nějak obrátíte na vládu, aby současná vláda, když jste mluvil o jádře, jako o nevyhnutelnosti, v následujících letech, aby vláda přehodnotila své programové prohlášení, protože
nemá.li dojít k zásadním problémům, tak bude zapotřebí stavět další bloky jaderných elektráren?  
 
Pavel Bartoš, viceprezident, Hospodářská komora:  
My samozřejmě s vládou komunikujeme už delší dobu, a ty názory hospodářské komory jsou velmi konzistentní a dlouhodobé. To nejsou názory moje, ale skutečně jsou to názory podnikatelského spektra a my jsme zkrz to založili energetickou sekci, kterou vede pan kolega Hrabák v té sekci máme dokonce začleněné zástupce politických stran. Bohužel největší problém je, že s námi příliš nechtějí komunikovat zástupci strany zelených. S těma ostatníma stranama v podstatě jsme domluvení a nevidím v tom žádný problém. Všichni mají jakýsi stejný názor nebo velmi podobný názor. Ale bohužel tady cítím jakousi blokádu 6 poslanců kteří si udělali ikonu z CO2 a z nepřátelství vůči jaderné energetice a to nás dneska strašně blokuje. A když si uvědomíme, jakou setrvačnost má energetika, tady jsme to slyšeli, tak já se velmi bojím, že když zanedbáme výstavbu těch časově náročných energetických zařízení, tak nám nezbyde nic jiného, než stavět plynové elektrárny. A já v tom nevidím cestu, protože to je nejenom cesta ke zdražování, ale musíme se přece dívat na energetickou bezpečnost, kterou bych povýšil až na státní bezpečnost. Protože bez energie prostě tento stát nemůže fungovat.  
 
Moderátor  
Obrátím.li se na obchodního ředitele ČEZ Alana Svobodu, vy pracujete na plánech těch dalších zdrojů, včetně nových bloků jaderných elektráren, takže kdyby přišla vláda, která dá politické zadání, je možné budovat další zdroje z jádra? Budete ochotni a schopni ihned stavět?  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
My samozřejmě jsme zodpovědní svým akcionářům a musíme hledat nové investiční příležitosti, rozvoj našeho podnikání ve všech oblastech, ať už je to v Čechách či v zahraničí. Ať už je to v konvenčních zdrojích nebo v jádře. Čili zvažujeme různé alternativy, připravujeme studie , rozvíjíme různé varianty našeho portfolia. Určitě pokud by se odblokovala ta bariéra na politické úrovni, bychom byli schopni velice rychle rozjet projekt který by byl na jednu stranu ekonomicky návratný na druhou stranu by pomohl bilanci ČR.  
 
Moderátor  
Můžete říci, kdyby vláda po roce 2010 řekla ano, ČEZ má zelenou,jako podnik ve kterém má majoritu stát, stavějte další bloky jaderných elektráren, kdy by mohlo dojít ke spuštění těch nových zdrojů.  
 
Alan Svoboda, obchodní ředitel ČEZ:  
Tak ta nejdelší fáze je fáze projednávání celého toho projektu, protože to vyžaduje environmentální studii, vyžaduje to celou řadu dalších povolovacích řízení. Proto také zvažujeme primárně výstavbu v lokalitách, kde už dneska jaderné zařízení je, tzn. Temelín a Dukovany. Nicméně, i kdybychom si řekli, že začínáme zítra, podáním té žádosti o environmentální studii, stejně bude trvat minimálně do roku 2020, než by tyto reaktory mohly nabíhat.  
 
Moderátor  
Radek Stavěl: vy když jste oznámili v tomto týdnu, že se bude uhlí dražit, tak peníze z dražby za ty sedmileté dodávky uhlí chcete investovat do energetiky. Myslíte tím vyjednávání o nové uhelné elektrárně s EONem?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Tak kam ty peníze budou investovány, to je věcí vlastníků, každopádně investice do energetiky je investice, která se vyplatí. Ten energetický vývoj je takový, že ať už investujeme do jakéhokoliv typu zdroje, tak prostě to má budoucnost. Stát a země i celá EU to bude potřebovat.  
 
Moderátor  
Počítám správně s tím, že by šlo o hnědouhelné elektrárny, když jste majiteli dolů.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Samozřejmě hnědouhelné elektrárny podle našeho názoru mají budoucnost, ten cenový vývoj s elektřinou je takový a i kvůli opatřením o kterých se tady kolegové zmiňovali bude tak dramatický, že hnědouhelné elektrárny budou podle nás velice zajímavou investicí.  
 
Moderátor  
Novináři psali, že 6,5 miliardy je cena toho uhlí v současných cenách, které budete dražit. Máte nějaký předpoklad klik chcete aukcí získat?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
To bohužel nemůžeme komentovat, protože o té ceně právě rozhodne ta aukce.  
 
Moderátor  
V případě, že by budoucí vláda přistoupila na prolomení limitů, tak vy byste museli investovat 22 mld. Je to tak?  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Ten projekt obsahuje 22 mld., které jsme připraveni investovat do rozšíření těžby, do pokračování těžby za limity a zahrnuje jak investici do přesídlení dvou obcí, tak investici do těžebních technologií.  
 
Moderátor  
A vy ty peníze máte? Nebylo by zapotřebí, abyste právě část těch peněz z dražeb věnoval do investice.  
 
Radek Stavěl, ředitel komunikace a lidských zdrojů, Czech Coal:  
Tak to už je opravdu otázkou jenom té finanční strategie investorů.  
 
Moderátor  
Děkuji vám všem, že jste přijali pozvání do Otázek.  

Zpět