Litvínov trvá na zachování limitů těžby

09.11.2009 15:16

Usnesení ke státní energetické koncepci by měli zastupitelé doplnit

Společná tisková zpráva Greenpeace a občanského sdružení Kořeny

Litvínov, 9. listopadu 2009 - Greenpeace a občanské sdružení Kořeny vítají dnešní vyjádření litvínovského starosty Daniela Voláka, že město Litvínov trvá na zachování územních ekologických limitů těžby. Starosta to uvedl na dnešní tiskové konferenci města. „Postoj města Litvínova se v žádném ohledu nemění, všichni koaliční zastupitelé jsou vázáni koaliční smlouvou. Nemám žádné poznatky, že by z tohoto důvodu chtěl někdo z koalice vystoupit,“ uvedl mj. Volák (ODS), kterému přizvukoval i přítomný místostarosta Martin Klika (ČSSD). Ve zmíněné smlouvě z listopadu 2006 přitom výslovně stojí „Strany zastoupené v Zastupitelstvu města budou společně usilovat o zachování co nejlepších podmínek pro další rozvoj města a život občanů města, zejména bráněním se přiblížení povrchové těžby za hranice limitů těžby, stanovené Usnesením vlády ČR č. 444/1991 Sb.“ (1)

„Jsme rádi, že vedení města se k obraně limitů jednoznačně přihlásilo. Věříme, že po tomto jasném A bude následovat stejně jasné B: Litvínov by měl svůj názor oficiálně sdělit vládě a požadovat, aby byly z nyní projednávaní Státní energetické koncepce vypuštěny všechny části, které počítají s prolomením limitů a rozšířením velkolomů na území Litvínova. Doufáme, že výbor zastupitelstva pro limity takové usnesení v nejbližší době připraví,“ uvedl dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Usnesení rady města z minulého čtvrtka, které se touto otázkou zabývalo, zůstalo na půli cesty: k návrhu státní energetické koncepce (SEK) se sice staví kriticky, ale neobsahuje žádný věcný požadavek a přímo se v něm nehovoří ani o limitech těžby (2). Usnesení navrhl radní Patrik Christian Cmorej ze Strany zelených. „Patrik to určitě myslel dobře, ale ve snaze najít diplomatické znění to v tomto případě trochu přehnal. Po dnešním vyjádření vedení města mu určitě nestojí nic v cestě, aby zpřísnění původního usnesení rady prosadil v zastupitelstvu,“ uvedla Tereza Otcovská z litvínovského sdružení Kořeny.

Prolomení limitů těžby odmítlo v Litvínově v roce 2006 v místním referendu 95 % zúčastněných voličů. Referendum bylo neplatné, protože tehdy platný zákon vyžadoval minimální volební účast 50 % oprávněných občanů. Hlasování o postoji města k rozšiřování dolů se zúčastnilo 38 % voličů, což bylo ovšem o 3 procentní body více, než v komunálních volbách (3).

Podle výzkumu společnosti Factum Invenio z letošního července odmítají bourání severočeských obcí z důvody rozšiřování těžby hnědého uhlí téměř tři čtvrtiny obyvatel České republiky, pro je pouhých 12 %. (4)

Poznámky pro editory:

1)     Plné znění litvínovské koaliční smlouvy ze dne 14. listopadu 2006 viz zde: https://www.cssd-litvinov.cz/dokumenty.php?LID=cz&sekce=4&id=165

2)     Viz usnesení Rady města Litvínova č. 3063/97 ze dne 5. listopadu 2009:

„M Litvínova si uvědomuje klíčovou úlohu Státní energetické koncepce, jejímž úkolem je zajištění energetické nezávislosti České republiky. V současné době však předkládaný návrh SEK počítá s činnostmi, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel Ústeckého kraje, zvláště obyvatel města Litvínova a přilehlých obcí. K dnešnímu dni není např. jednoznačně zodpovězena otázka kompenzace snížení kvality životního prostředí a života občanů v samosprávách, které hraničí s průmyslovou aktivitou vedoucí k naplnění obsahu SEK. Některé kapitoly SEK jsou politickými tématy nejen místních zastupitelstev, ale mají politický dopad na celorepublikové úrovni. Proto se domníváme, že jednání o schválení SEK patří vládě s mandátem získaným v řádných volbách.“

3)     Podle nyní platného zákona o místním referendu by byly výsledky plebiscitu o limitech platné a závazné: povinná volební účast byla mezitím novelou snížena na 35 %.

4)     Podrobné výsledky výzkumu vám v případě zájmu rádi zašleme.

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
tel: +420 723 623 238, e-mail: jan.rovensky@cz.greenpeace.org

Tereza Otcovská, občanské sdružení Kořeny
tel: +777 666 768, e-mail: oskoreny@email.cz

Vladimír Buřt, místostarosta města Horní Jiřetín
tel: +420 724 081 095, e-mail: vladimir.burt@centrum.cz

Patrik Christian Cmorej, radní města Litvínova za Stranu zelených

tel: +420 732 247 454, e-mail: patrik.cmorej@centrum.cz

Zpět