Dostanou ČEZké uhlí z Bíliny přednostně teplárny?

11.08.2010 15:55

MŽP opatrně podpořilo návrh Greenpeace, teplárny mlčí

Tisková zpráva Greenpeace 46/2010

Praha, 11. srpna 2010 – Ministerstvo životního prostředí včera zveřejnilo závěrečné stanovisko k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) pro pokračování těžby ve velkolomu Bílina na Mostecku v letech 2010 – 2030 (1). Ministerstvo pokračování těžby, která je plánována v rámci platných územních ekologických limitů, podmínilo 76 podmínkami. Opatrně přitom podpořilo návrh Greenpeace, aby kvalitní uhlí z Bíliny bylo přednostně poskytováno teplárnám. Ty totiž, na rozdíl od elektráren ČEZu, nemohou spalovat méně kvalitní uhlí z ostatních severočeských dolů. (2) Předností využití kvalitního uhlí teplárnami navrhovala i změna státní energetické koncepce připravená předchozím ministrem průmyslu Tošovským. (3)

 „Na to, že ve vedení MŽP nyní sedí možná víc bývalých zaměstnanců ČEZu než na MPO, je to nečekaně dobrý výsledek. Námi precizně navrženou konkrétní podmínku sice přeformulovali a zmírnili, ale i tak nám to velmi pomůže v navazujícím řízení před báňským úřadem, který bude pokračování hornické činnost povolovat. Přednostní poskytování uhlí z Bíliny pro teplárny budeme samozřejmě prosazovat dál,“ konstatoval dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. (4)

Pokud by polostátní ČEZ přesměroval veškerou svoji těžbu z Bíliny do tepláren, poskytl by jim tak dalších 20 let na postupný přechod na čistší paliva. Těch je přitom podle studie Čisté teplo, kterou loni představily ekologické organizace, v ČR dostatek. (5) Na konkrétních číslech, vycházejících z podklad tzv. Pačesovy komise (NEK), dokazuje, že potenciál zateplení českých domů spolu s potenciálem cílně pěstované energetické biomasy (a v menším i dalších obnovitelných zdrojů) je v ČR větší, než současná tuzemská spotřeba tepla. Problém je v tom, že většina tepláren spoléhala vabank na prolomení limitů těžby uhlí ve velkolomu ČSA, ze kterého berou uhlí nyní, a promarnila devatenáct let, kdy mohla pracovat na alternativách.

"Chování tepláren je dost nepochopitelné. Nejen, že promarnili 19 let, kdy o existenci limitů věděli. Ale i když se jim snažíme situaci, do které se nyní vlastní liknavostí dostali, pomoct vyřešit, nehnou sami ani prstem pro to, aby jim stát své uhlí z Bíliny poskytl přednostně. Komu není rady, tomu není pomoci. Ať už to ale dopadne jakkoliv, studeného radiátoru se rozhodně nikdo bát nemusí. ČEZ má o teplárny zjevně zájem a v nejhorším případě to dopadne prostě tak, že je pod cenou skoupí a bude je provozovat sám. Uhlí i kapitálu na to má dost. Navíc v souvislosti s pokračujícím zateplováním bude samozřejmě spotřeba tepla klesat," doplnil Rovenský.

 

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
tel: +420 723 623 238, e-mail: jan.rovensky@greenpeace.org

 

Poznámky pro editory:

(1) Závěrečné stanovisko MŽP je ke stažení na webu státní agentury CENIA zde: https://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP151&file=zaveryStanDO, kompletní podklady k celému procesu EIA zde: https://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP151

(2) Veškeré hnědouhelné teplárny a výtopny v současnosti spotřebují 173 PJ paliva ročně. V současné době může 80 % této poptávky (asi 137 PJ) v potřebné kvalitě hladce poskytovat velkolom Bílina, který ročně dodává 9,5 milionu tun kvalitního uhlí s vysokou výhřevností, z nějž část již nyní používají teplárny. V rámci platných územních ekologických limitů má tento důl dostatečné zásoby až do roku 2030 při postupném poklesu těžby. Ještě v roce 2030 by mohl velkolom Bílina pokrýt více než polovinu dnešní teplárenské poptávky po hnědém uhlí. Přitom postupně budou nabíhat dlouhodobá řešení: zateplování a obnovitelné zdroje. Důl Bílina přitom provozuje společnost Severočeské doly, jejímž jediným vlastníkem je prostřednictvím ČEZ stát.

(3) Zmíněný návrh Státní energetické koncepce, který představil ministr Vladimír Tošovský, počítal s plánem zajistit přednostně uhlí pro teplárny. Hodlal mj. „zajistit dlouhodobou dostupnost uhlí pro teplárenské systémy a legislativní cestou preferovat dodávky uhlí do systémů CZT na úkor samostatné výroby elektřiny“ a vytvořit „legislativní a administrativní prostředí, včetně institutu veřejného zájmu, a ekonomických nástrojů směřující k přednostnímu využití tohoto uhlí zejména ve větších a středních systémech CZT“ (viz str. 32).

(4) Greenpeace navrhlo podmínit ministerský souhlas s pokračující těžbou následující závaznou podmínkou: "Oznamovatel bude veškeré uhlí vytěžené v rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále jen „POPD“) 2010-2030 přednostně nabízet tuzemským provozovatelům centrálních zdrojů tepla, jejichž výroba tepla je cenově regulována; uvedené zdroje však budou mít nárok na takto přednostní nabídku paliva pouze v rozsahu potřebném k výrobě tepla, pro případnou výrobu elektřiny se povinnost přednostní nabídky nevztahuje."

Podmínky č. 76 v závěrečném stanovisku MŽP nakonec zní:

"Oznamovatel záměru bude i nadále uhlí vytěžené v dole Bílina směřovat především na výrobu tepla a na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie."

Plán ČEZu spalovat v budoucnosti většinu uhlí z dolu Bílina v nyní budovaném, čistě kondenzačním bloku elektrárny Ledvice o výkonu 660 MW, je ovšem i s takto mírně formulovanou podmínkou v rozporu.

(5) Studie "Čisté teplo" je volně ke stažení zde: https://www.solargeneration.cz/zitnebotezit/ciste_teplo_misto_uhli.pdf Vychází hlavně z propočtů Pačesovy komise. Potvrdily, že každý může mít teplý, pohodlný a zdravý domov – a přitom se obejdeme bez většiny uhlí i plynu, které nyní používáme k vytápění. Vláda a politické strany se však musí rozhodnout, že opravdu chtějí využít příležitostí, které máme ke snížení našich vysokých účtů i závislosti na dovozu. Musí přijít s promyšleným a cílevědomým plánem, jak rok po roku, dům po domu postupně zateplit Českou republiku. A hlavně musí přestat o možnostech jen mluvit, ale schválit potřebná konkrétní a účinná opatření.

Zpět

Novinky

TĚŽBA A ZDRAVÍ - odborný seminář pořádaný Komisí pro životní prostředí akademie věd a Městem Litvínov

12.05.2015 10:00

Setkání LIMITY JSME MY v Litvínově

05.02.2015 18:00
Litvínovské občanské spolky LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM, KOŘENY a TESTAMENT se připojují k celorepublikové akci LIMITY JSME MY, která vyhlásila čtvrtek 5. 2. za den akcí na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí. Připojte se a přijďte ve čtvrtek v 18.00 na náměstí T.G.Masaryka před...

Jen víru mít a my to vyhrajeme, zpívali lidé na demonstraci v Horním Jiřetíně

28.01.2015 20:00
Horní Jiřetín - Na protestní akci se sešli ve středu odpoledne obyvatelé Horního Jiřetína na Mostecku. Několik stovek lidí vyjádřilo před tamním kulturním domem svůj nesouhlas se záměry těžařů na dobývání uhlí za současné limity těžby platné od roku 1991. Znovu se o limitech chránících Horní...

SHROMÁŽDĚNÍ ZA ZACHOVÁNÍ LIMITŮ TĚŽBY A VZPOMÍNKA NA OBCE ZNIČENÉ TĚŽBOU

28.01.2015 15:30
Vláda se bude v únoru rozhodovat mezi 4 scénáři státní energetické koncepce: 1) bez prolomení limitů // 2) s prolomením limitů na velkolomu Bílina // 3) s prolomením limitů na velkolomu ČSA a tzv. "malým bouráním" Horního Jiřetíma (bourání téměř 200 domů, zbytek města a západní část Litvínova až...

S Horním Jiřetínem by zaniklo 811 pracovních míst

22.01.2015 22:25
Reakce města Horního Jiřetína na dnešní vyjádření předsedy ČKMOS Josefa Středuly Předseda ČMKOS Josef Středula dnes v Právu a Radiožurnálu vytáhl do boje za zbourání Horního Jiřetína a Černic. Pokusil se přitom zaštítit i údajnými zájmy obyvatel Horního Jiřetína. Starosta Horního Jiřetína Vladimír...

Litvínov povede ANO společně s KSČM a STAN

21.10.2014 02:14
V Litvínově na Mostecku se na koaliční spolupráci dohodli zástupci vítězného hnutí ANO 2011 s pěti mandáty ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, KSČM a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Tyto subjekty mají po čtyřech mandátech. Strany se shodují na potřebě zachovat limity těžby...

Limity těžby na Velkolomu ČSA opět na scéně aneb zasedá-li Tripartita za účasti prezidenta Zemana, jde o obecné ohrožení?

20.10.2014 02:16
Ing. arch. Martin Říha   Jak jsme se dnes mohli dozvědět z České televize, odboráři, podnikatelé, vláda i prezident Zeman si na dnešním zasedání Tripartity, kde byl hostem, opět vzpomněli na Severočeskou hnědouhelnou pánev. Nikoliv v tom žádoucím smyslu, jak konečně tuto oblast...

Zeman je přesvědčen o tom, že se limity těžby uhlí prolomí

20.10.2014 02:13
Praha - Prezident Miloš Zeman je přesvědčen o tom, že se v Česku "dříve či později" prolomí limity těžby uhlí. Podpořil by k této otázce konání referenda v Ústeckém kraji. Řekl to po své dnešní návštěvě tripartity. Ta by měla o energetické koncepci a surovinové politice státu jednat 1. prosince. Po...

Slíbili novou vesnici, dali panelák, vzpomínají lidé ze zbourané obce

19.10.2014 02:07
V jízdárně teplického zámku začala výstava Radovesice - příběh jedné zmizelé vesnice. Obec, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1254, přestala oficiálně existovat 15. února 1971. Společně s Hetovem, Dřínkem, Lískovicemi a Chotovenkou musela ustoupit výsypce velkolomu Maxim...

Severočeské doly propustí na 400 lidí, nařídil to ČEZ

16.10.2014 02:09
Ústecký kraj - Akciová společnost ČEZ z pozice většinového vlastníka nařídila propouštění 273 zaměstnanců společnosti Severočeské doly a dalších 130 zaměstnanců v jejich dceřiných společnostech v Ústeckém kraji. Další pracovní místa ruší v Děčíně a Ostravě z důvodu centralizace některých...