Litvínov proti prolomení těžebních limitů - reportáž Událostí v regionech ČT1 a další články v médiích

26.02.2010 20:36

 

Spory kvůli těžbě uhlí v Litvínově

ČT 1, 26.2.2010 - odkaz na online reportáž Události v regionech ČT1

Moderátor

Začneme roztržkou na litvínovské radnici. O budoucnosti města vzhledem k˙těžbě uhlí nemají všichni stejnou představu. Starosta se pustil do vyjednávání kompenzací, pokud by se těžební limity prolomily. Většina zastupitelů ale o žádném rozšiřování těžby nechce slyšet a chtějí starostu sesadit. Podle nich výrazně překračuje své pravomoci.

Autor

Deset piv měsíčně - to je podle opozice cena, za kterou starosta Litvínova hodil své spoluobčany přes palubu.

Vlastimil Doležal, ODS, člen zastupitelstva, Ústecký Kraj -

Protože to dělá 200 Kč měsíčně pro obyvatele Litvínova, takže víc než 10 piv si za to nikdo nepořídí.

Daniel Volák, ODS, starosta Litvínova:

Teď se mluví o spěšné ceně. Před 14 dny to byla závratná cifra pro některé.

Autor

Starosta trvá na svém. Miliardu pro město a 10 tisíc korun ročně pro každou rodinu po dobu trvání těžby žádal jen pro případ, kdyby vláda chtěla rypadla k˙Litvínovu pustit.

Milan Šťovíček, nez., člen zastupitelstva, Litvínov:

My tady nechceme žít na hraně jámy a dýchat opět špinavý vzduch.

Daniel Volák, ODS, starosta Litvínova:

Já opakuji pouze toto. Jestliže vláda hodlala by prolomit limity, tak by Litvínov měl být připraven, nic víc nic míň.

Autor

Kritici starosty nakonec těsnou většinou hlasů prosadili usnesení, že Litvínov bude dále trvat na limitech, které přiblížení velkorypadel brání. Navíc žádají, aby vláda uhlí u města úplně odepsala.

Milan Šťovíček, nez., člen zastupitelstva, Litvínov:

Myslím si, že vláda je tam pro lidi, ne lidi kvůli vládě, takže my tady žijeme, takže ať se s námi o tom baví.

Daniel Volák, ODS, starosta Litvínova:

V tuto chvíli můj osobní názor je, že je to nereálné.

Autor

Místní referendum, ve kterém by se k˙případné těžbě měli vyjádřit všichni obyvatelé, nepovažuje starosta za účelné. Opozici by nevadil. Zastupitelé zleva i zprava se shodují, že nejlepším referendem o případné těžbě v˙blízkosti města budou příští komunální volby.

 

Litvínov je proti další těžbě 

Mladá fronta Dnes, 27.2.2010

Zastupitelé vyslali signál vládě a těžařům, odmítli také pragmatické uvažování - uhlí za "pohřebné"

Litvínov - Jednání o prolomení limitů těžby hnědého uhlí mezi Mostem a Litvínovem, což by znamenalo faktickou likvidaci obcí Horní Jiřetín a Černice a přiblížení rypadel na stovky metrů k Litvínovu, získalo nový náboj.

Litvínovští zastupitelé se na svém čtvrtečním večerním zasedání usnesli, že město trvá na zachování limitů těžby a požaduje zrušení dobývacích prostorů za vládou vyznačenou hranicí z roku 1991. Přeloženo: Litvínov si další těžbu nepřeje a zbylé zásoby, o které usiluje Czech Coal, chce odepsat. "Je to výrazný signál od velkého města, který politici musí vnímat," hodnotil bývalý starosta Litvínova a zastupitel Milan Šťovíček.

Stanovisko Litvínova není závazné, o prolomení limitů totiž rozhoduje vláda. Premiér Fischer několikrát avizoval, že jeho kabinet je nezruší, přestože jejich prolomení je součástí jedné z variant energetické koncepce právě jeho vlády. Nicméně usnesení litvínovského zastupitelstva je výrazným signálem pro budoucí politickou reprezentaci, která bude o prolomení limitů rozhodovat.

Útok na starostu Voláka Na čtvrtečním hlasování sice město "jen" potvrdilo svůj stávající oficiální postoj, který zní stále stejně: limity rušit nechceme, ale tentokrát má ještě jeden rozměr navíc. Zastupitelé ve svém usnesení odmítli prohlášení starosty Voláka, jenž počátkem února připustil prolomení limitů v případě, že Czech Coal vyplatí městu miliardu korun a k tomu deset tisíc korun každé litvínovské rodině jako kompenzaci za negativní dopady těžby.

"Nechceme prolomení limitů. Pokud ale vláda limity prolomí a těžba v našem regionu bude pokračovat, chceme být připraveni. (...) Chceme ale, aby lidé, kterých se těžba bezprostředně dotkne, byli oproti jiným spotřebitelům energie v České republice zvýhodněni. Tuto výhodu pro naše občany budeme žádat od společnosti Czech Coal," píše se v prohlášení starosty Voláka. Starosta tímto prohlášením reagoval na dopis premiéra Fischera, v němž stálo, že v zájmu České republiky "není zvyšovat dovozní energetickou závislost".

Podle Volákových kritiků z řad zastupitelů si starosta přeložil dopis tak, že se chystá prolomení limitů a že se chce s těžaři dohodnout. Řada z nich tento postoj odsoudila a ihned se začalo hovořit o tom, že starosta chce nové "pohřebné", což za minulého režimu byly peníze vyplácené obyvatelům kraje za to, že žijí ve zhoršeném prostředí, každý dostával kolem 2 000 Kčs.

Pokračování na straně B2

Litvínov je proti těžbě za současné hranice

Pokračování ze strany B1

Čtvrtečním hlasováním se tak zastupitelstvo od tohoto Volákova prohlášení distancovalo a stvrdilo vůli města limity zachovat. "Zastupitelstvo se nepostavilo proti mně," uvedl však starosta.

Je to ale paradoxní vzhledem k tomu, že odhlasované usnesení nese název "Stanovisko zastupitelstva města k prohlášení starosty k otázce limitů těžby".

"Neberu to jako porážku. Můj názor je stále stejný, nechci prolomit limity," zopakoval starosta Volák.

Návrh prošel těsnou většinou Návrh prošel těsnou většinou, z dvaadvaceti přítomných zastupitelů hlasovalo pro návrh 12 lidí napříč politickou reprezentací. Starosta se hlasování zdržel.

Součástí usnesení je také to, aby Volák neprodleně informoval o potvrzeném postoji města vládu, Czech Coal a sdělovací prostředky.

Liběna Novotná, ředitelka ředitelka pro regionální politiku skupiny Czech Coal, která o prolomení limitů usiluje, na závěr čtvrtečního jednání reagovala lakonicky. "Stále jsme přesvědčeni o tom, že jedinou cestu je racionální jednání všech zúčastněných stran o všech pro a proti prolomení limitů těžby," uvedla.

Připustila však, že usnesení zastupitelstva v podstatě další dialog znemožňuje. Výsledky zastupitelstva logicky přivítal místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, jehož obec by v případě prolomení limitů zanikla. "Měl by to být velmi silný hlas směrem k dalšímu projednávání energetické koncepce. Předpokládám, že to bude mít na postoj vlády dopad," sdělil Buřt.

 

Litvínov odmítl miliardu korun

Chomutovský deník, Mostecký deník, 27.2.2010

Litvínov - Většina litvínovských zastupitelů nesouhlasí se stanoviskem starosty města Daniela Voláka, který začátkem února zveřejnil požadavek vyplacení miliardy korun městu jako kompenzaci v případě prolomení limitů těžby hnědého uhlí.

Zastupitelé města na čtvrtečním jednání přijali těsnou většinou 12 hlasů usnesení, že město v zásadě nesouhlasí se stanovením limitů na lokalitě dolu ČSA a nesouhlasí s navrhovanými kompenzacemi obyvatelům Litvínova ze strany těžebních společností tak, jak bylo starostou města prezentováno 1. února.

Na čtvrtečním jednání zastupitelé navíc prosadili i výzvu ke zrušení dobývacího prostoru za platnými limity těžby. Starosta nyní musí se stanoviskem seznámit neodkladně předsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a vedení Ústeckého kraje. Zastupitelům také ponejvíc vadilo, že starosta města si své prohlášení nechal radou schválit až poté, co o něm informoval v médiích.

"Prohlásil jste něco, co jste si radou nechal schválit až 11. února. Premiér Jan Fischer ohledně těžebních limitů ve svém dopise píše, že bude ještě dlouhá cesta, která vyžaduje dohodu se všemi účastníky. Není to žádná záležitost, která spěchá. Vy jste výrazně překročil své pravomoce," vyjádřil se na jednání zastupitel Jan Slabý.

"Já jsem své pravomoce nepřekročil, žádnou dohodu jsem neuzavřel. Dopis se mi dostal do ruky den po zasedání rady a hned následující rada to schválila, bylo to dáno programem a harmonogramem," vysvětloval přítomným zastupitelům starosta Daniel Volák.

To, že byla na čtvrtečním jednání opravdu hustá atmosféra, dokazuje i výrok zastupitele Miroslava Otcovského.

"Vy jste šel do voleb jako člen ODS se zcela jasným programem zachovat limity těžby.

Tím, jak se dnes chováte, nahráváte tomu, aby limity byly prolomeny a těžařská lobby zdevastovala tento kraj. Vy byste se měl sebrat a odstoupit ze své funkce , protože jdete proti tomu, čím jste byl zvolen," řekl na jednání starostovi města Otcovský.

"Zasílal jsem dopis premiérovi Janu Fischerovi, že Litvínov odmítá prolomení těžebních limitů. Jen nechci, aby o nás v Praze jednali bez nás," hájil se starosta Daniel Volák.

"Jsme přesvědčeni o tom, že jedinou možnou další cestou je zcela racionální diskuze o všech pro a proti," sdělila včera k usnesení tisková mluvčí Litvínovské uhelné Liběna Novotná.

(MIROSLAVA HULÁKOVÁ)

ČEHO SE BOJÍ LITVÍNOV?

Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí zatím nedovolují těžebním společnostem dobývat uhlí dál než k Hornímu Jiřetínu.

Prolomení limitů by si vyžádalo likvidaci Horního Jiřetína a sousedních Černic, k Litvínovu by se hranice hnědouhelného lomu přiblížila na 500 metrů.

V dobývacím prostoru od Litvínova k chemičce a Hornímu Jiřetínu jsou zásoby 773 milionů tun uhlí. V případě rozšíření těžby za limity by bylo možné vytěžit minimálně 287 milionů tun, to by životnost lomu ČSA prodloužilo do roku 2068. V lokalitě lomu ČSA Litvínovské uhelné je nyní do hranice limitů možné vytěžit asi 37 milionů tun uhlí. 

Společnost předpokládá, že od roku 2012 zde klesne těžba o více než polovinu na 2,5 milionu tun ročně. Při zachování územních limitů bude činnost lomu v roce 2021 přerušena. 

Zpět

Novinky

TĚŽBA A ZDRAVÍ - odborný seminář pořádaný Komisí pro životní prostředí akademie věd a Městem Litvínov

12.05.2015 10:00

Setkání LIMITY JSME MY v Litvínově

05.02.2015 18:00
Litvínovské občanské spolky LITVÍNOV PATŘÍ OBČANŮM, KOŘENY a TESTAMENT se připojují k celorepublikové akci LIMITY JSME MY, která vyhlásila čtvrtek 5. 2. za den akcí na památku obcí zničených těžbou a za budoucnost bez uhlí. Připojte se a přijďte ve čtvrtek v 18.00 na náměstí T.G.Masaryka před...

Jen víru mít a my to vyhrajeme, zpívali lidé na demonstraci v Horním Jiřetíně

28.01.2015 20:00
Horní Jiřetín - Na protestní akci se sešli ve středu odpoledne obyvatelé Horního Jiřetína na Mostecku. Několik stovek lidí vyjádřilo před tamním kulturním domem svůj nesouhlas se záměry těžařů na dobývání uhlí za současné limity těžby platné od roku 1991. Znovu se o limitech chránících Horní...

SHROMÁŽDĚNÍ ZA ZACHOVÁNÍ LIMITŮ TĚŽBY A VZPOMÍNKA NA OBCE ZNIČENÉ TĚŽBOU

28.01.2015 15:30
Vláda se bude v únoru rozhodovat mezi 4 scénáři státní energetické koncepce: 1) bez prolomení limitů // 2) s prolomením limitů na velkolomu Bílina // 3) s prolomením limitů na velkolomu ČSA a tzv. "malým bouráním" Horního Jiřetíma (bourání téměř 200 domů, zbytek města a západní část Litvínova až...

S Horním Jiřetínem by zaniklo 811 pracovních míst

22.01.2015 22:25
Reakce města Horního Jiřetína na dnešní vyjádření předsedy ČKMOS Josefa Středuly Předseda ČMKOS Josef Středula dnes v Právu a Radiožurnálu vytáhl do boje za zbourání Horního Jiřetína a Černic. Pokusil se přitom zaštítit i údajnými zájmy obyvatel Horního Jiřetína. Starosta Horního Jiřetína Vladimír...

Litvínov povede ANO společně s KSČM a STAN

21.10.2014 02:14
V Litvínově na Mostecku se na koaliční spolupráci dohodli zástupci vítězného hnutí ANO 2011 s pěti mandáty ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, KSČM a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Tyto subjekty mají po čtyřech mandátech. Strany se shodují na potřebě zachovat limity těžby...

Limity těžby na Velkolomu ČSA opět na scéně aneb zasedá-li Tripartita za účasti prezidenta Zemana, jde o obecné ohrožení?

20.10.2014 02:16
Ing. arch. Martin Říha   Jak jsme se dnes mohli dozvědět z České televize, odboráři, podnikatelé, vláda i prezident Zeman si na dnešním zasedání Tripartity, kde byl hostem, opět vzpomněli na Severočeskou hnědouhelnou pánev. Nikoliv v tom žádoucím smyslu, jak konečně tuto oblast...

Zeman je přesvědčen o tom, že se limity těžby uhlí prolomí

20.10.2014 02:13
Praha - Prezident Miloš Zeman je přesvědčen o tom, že se v Česku "dříve či později" prolomí limity těžby uhlí. Podpořil by k této otázce konání referenda v Ústeckém kraji. Řekl to po své dnešní návštěvě tripartity. Ta by měla o energetické koncepci a surovinové politice státu jednat 1. prosince. Po...

Slíbili novou vesnici, dali panelák, vzpomínají lidé ze zbourané obce

19.10.2014 02:07
V jízdárně teplického zámku začala výstava Radovesice - příběh jedné zmizelé vesnice. Obec, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1254, přestala oficiálně existovat 15. února 1971. Společně s Hetovem, Dřínkem, Lískovicemi a Chotovenkou musela ustoupit výsypce velkolomu Maxim...

Severočeské doly propustí na 400 lidí, nařídil to ČEZ

16.10.2014 02:09
Ústecký kraj - Akciová společnost ČEZ z pozice většinového vlastníka nařídila propouštění 273 zaměstnanců společnosti Severočeské doly a dalších 130 zaměstnanců v jejich dceřiných společnostech v Ústeckém kraji. Další pracovní místa ruší v Děčíně a Ostravě z důvodu centralizace některých...